Burse destinate cercetătorilor, jurnaliştilor culturali şi arhitecților, oferite de Institutul Cultural Român

Institutul Cultural Român desfășoară, în luna martie, o sesiune de apeluri la candidaturi în urma cărora va oferi 11 burse destinate mai multor domenii. În urma celor patru apeluri la candidaturi lansate de ICR, persoanele interesate și eligibile pot aplica pentru bursele „Lucian Blaga” și „Ion Mincu”, pentru bursele pentru cercetători străini și pentru bursele pentru jurnaliști culturali străini, a căror valoare totalizează 46.500 de euro.

Prin Programul de Burse, Institutul Cultural Român sprijină cercetătorii, jurnaliştii culturali şi arhitecții, în efortul lor de pregătire specializată, asigurând o comunicare permanentă între diferite platforme internaţionale care să susţină şi să valorifice rezultatele muncii acestora în domeniile: cercetare şi documentare în domeniile patrimoniu cultural, management cultural, științe umane și sociale, diplomaţie culturală (Bursele „Lucian Blaga”); arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric (Bursele „Ion Mincu”); cercetare şi documentare în domeniile arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie, muzică şi muzicologie, arhitectură, urbanism şi design, literatură şi critică literară, patrimoniu cultural, management cultural, știinţe economice, științe umane și sociale (Bursele destinate Cercetătorilor Străini); jurnalism cultural/film documentar – fotoreportaje (Bursele de cercetare și documentare destinate jurnaliştilor culturali străini).

***

Bursele „Lucian Blagaˮ se adresează cercetătorilor români şi constau în subvenţia pentru efectuarea unui stagiu de 3 (trei) luni în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie culturală din străinătate, într-o ţară relevantă pentru cercetările propuse. Acest program este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi şi/sau cercetători consacraţi, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat și/sau respectiv a lucrărilor de cercetare ce urmează a fi publicate. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, pe baza dosarelor de candidatură primite care trebuie să conţină, printre altele, două scrisori de recomandare din partea specialiștilor în domeniul de cercetare propus de candidat şi scrisori de confirmare din partea instituţiilor unde intenționează să facă stagiul de cercetare, contactate în prealabil de către candidaţi.

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei)

Durata bursei: 3 (trei) luni, în intervalul 1 mai - 31 octombrie 2023

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în următoarele domenii cuprinse în Cap.II, Art.4 din Regulamentul General de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material: Patrimoniu cultural; Management cultural; Științe umane și sociale; Diplomaţie culturală.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 07.04.2023

Sumele acordate: 5.000 euro/bursă

Bursele „Ion Mincuˮ se acordă arhitecților români în vederea pregătirii lucrărilor științifice pe o temă relevantă pentru societatea academică românească, timp de două luni, în cadrul unor instituţii, atât din străinătate, cât și din România. Acest tip de bursă a fost inaugurat în anul 2013, având drept scop încurajarea absolvenţilor de arhitectură la nivel de masterat şi doctorat în domeniile acestora de activitate și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa și din țară, alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil. Se acordă două burse anual, în valoare de 4.500 de euro fiecare. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti pe baza dosarelor de candidatură primite.

Numărul de burse acordate anual: 2 (două) burse

Durata bursei: 2 (două) luni, în perioada 1 mai - 31 octombrie 2023

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arhitectură, urbanism, conservarea patrimoniului cultural şi istoric

Data limită pentru depunerea dosarelor: 08.04.2023

Sumele acordate: 4.500 euro/bursă

Bursele destinate Cercetătorilor Străini constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de 3 (trei) luni, într-o instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări care dezbate subiecte ce ţin de diverse sfere ale societăţii româneşti. Programul este dedicat perfecţionării academice, vizând atât doctoranzi care lucrează pe o temă românească, pentru pregătirea lucrărilor de doctorat, cât şi cercetători consacraţi. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti pe baza dosarelor de candidatură primite. Dosarul de candidatură trebuie să conţină, printre altele, două scrisori de recomandare din partea specialiștilor din domeniu.

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei)

Durata bursei: 3 (trei) luni, în perioada 1 mai - 31 octombrie 2023

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile Arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie; Muzică şi muzicologie; Arhitectură, urbanism şi design; Literatură şi critică literară; Patrimoniu cultural; Management cultural; Ştiinţe economice; Științe umane și sociale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 09.04.2023

Sumele acordate: 5.000 euro/bursă

Bursele de cercetare și documentare destinate jurnaliştilor culturali străini constau în susținerea financiară a unui stagiu de documentare de o lună în România, pentru a realiza proiecte vizând promovarea fenomenului cultural românesc în presa străină. Astfel, ICR acordă burse jurnaliştilor străini care propun proiecte de lucru reflectând diverse aspecte ale culturii românești. Selecția dosarelor va fi realizată de o comisie independentă formată din jurnaliști români cu experiență. Dosarele de candidatură depuse trebuie să conțină, printre altele, o scrisoare de recomandare din partea conducerii ziarului/postului radio/TV/asociației unde activează sau a activat candidatul. Numărul de burse acordate anual este de 3 (trei) burse distribuite, în funcţie de perioada convenită împreună cu jurnaliştii desemnaţi câştigători, pe o perioadă aleasă până la sfârșitul anului calendaristic. Aceştia îşi vor desfăşura perioada de documentare pe durata unei luni petrecute în zonele vizate de subiectul acestora.

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei)

Durata bursei: 1 lună, în perioada 1 mai - 31 octombrie 2023

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: jurnalism cultural/film documentar - fotoreportaje.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10.04.2023

Sumele acordate: 2.500 euro/bursă.