Apel la candidaturi pentru Bursele pentru Cercetători Străini care se vor desfășura în 2023

Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru a oferi în anul 2023 trei burse pentru cercetători străini. Îi invităm pe cercetătorii interesați să depună dosarele de candidatură până la data de 09.04.2023 la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Bursele destinate Cercetătorilor Străini constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de 3 (trei) luni, într-o instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări ce dezbate subiecte ce ţin de diverse sfere ale societăţii româneşti. Programul este dedicat perfecţionării academice, vizând atât doctoranzi care lucrează pe o temă românească, pentru pregătirea lucrărilor de doctorat, cât şi cercetători consacraţi. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti pe baza dosarelor de candidatură primite. Dosarul de candidatură trebuie să conţină, printre altele, două scrisori de recomandare din partea specialiștilor din domeniu.

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei)

Durata bursei: 3 (trei) luni, în perioada 1 mai - 31 octombrie

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile Arte vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie; Muzică şi muzicologie; Arhitectură, urbanism şi design; Literatură şi critică literară; Patrimoniu cultural; Management cultural; Ştiinţe economice; Științe umane și sociale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 09.04.2023.

Sumele acordate: 5.000 euro/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a. formularul de înscriere;

b. CV;

c. copia după actul de identitate/paşaport;

d. un proiect de cercetare;

e. 2 (două) scrisori de recomandare din partea specialiștilor din domeniu;

f. copii după studiile publicate în ultimii 2 (doi) ani într-o revistă de specialitate recunoscută în domeniul de cercetare ales de către candidat;

g. un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursa;

h. în cazul doctoranzilor, copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat.

Documentaţia va fi redactată în limba engleză.

Contact: burse@icr.ro


Annex no. VI to the general regulation for granting scholarships for research ACTIVITY REPORT Call for applications for Foreign Researchers scholarships to be held in 2023 INDIVIDUAL GRANT APPLICATION FORM General regulation for granting scholarships