Apel la candidaturi pentru bursele „Lucian Blaga“ care se vor desfășura în 2023

Institutul Cultural Român lansează apelul la candidaturi în urma căruia va oferi trei burse Lucian Blaga în 2023. Invităm cercetătorii interesați să depună dosarele de candidatură până în data 07.04.2023 la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Bursele „Lucian Blaga“ se adresează cercetătorilor români şi constau în subvenţia pentru efectuarea unui stagiu de 3 (trei) luni în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie culturală din străinătate, într-o ţară relevantă pentru cercetările propuse. Acest program este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi şi/sau cercetători consacraţi, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat și/sau respectiv a lucrărilor de cercetare ce urmează a fi publicate. Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, pe baza dosarelor de candidatură primite care trebuie să conţină, printre altele, două scrisori de recomandare din partea specialiștilor în domeniul de cercetare propus de candidat şi scrisori de confirmare din partea instituţiilor unde intenționează să facă stagiul de cercetare, contactate în prealabil de către candidaţi.

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei).

Durata bursei: 3 (trei) luni, în intervalul 1 mai - 31 octombrie.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în următoarele domenii cuprinse în Cap.II, Art.4 din Regulamentul General de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de sprijin material: Patrimoniu cultural; Management cultural; Științe umane și sociale; Diplomaţie culturală.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 07.04.2023.

Sumele acordate: 5.000 euro/bursă.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a.formularul de înscriere;

b.CV;

c.copie dupa actul de identitate/paşaport;

d.un proiect de cercetare;

e.două scrisori de recomandare din partea specialiștilor în domeniul de cercetare propus de candidat;

f.copii printate după studiile publicate în ultimii doi ani în reviste de specialitate recunoscute în domeniul de cercetare ales de către candidat;

g.un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursă;

h.scrisori de confirmare din partea instituţiilor unde intenționează să facă stagiul de cercetare;

i.în cazul doctoranzilor, copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulație internațională.

Dosarele nejurizate, înscrise la sesiunea anterioară, se vor redepune în baza FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU BURSĂ INDIVIDUALĂ.

Contact: burse@icr.ro


Anexa III Formular inscriere RAPORT DE ACTIVITATE FINAL / INTERMEDIAR Regulament 2022 - 2023