“ROMA WOMEN WEAVING EUROPE” - GROUP SHOW

Perioadă expoziţie:

21.03.2019 - 31.07.2019: ERIAC, Reinhardtstrasse 41-43,10117 Berlin.

Vernisaj: 21 martie 2019, ora 18.00. Vernisajul va începe la sediul ERIAC şi va continua la galeria ICR Berlin cu un performance al artistei Mihaela Drăgan. 

În perioada 21 martie – 30 iulie, ICR Berlin şi ERIAC (Institutul de Artă şi Cultură al Romilor din Europa) vor celebra femeia de etnie romă din întreg spațiul european în cadrul unei expoziţii de artă contemporană şi a unei serii de evenimente conexe. 

Artişti participanţi: Mihaela Cîmpeanu (RO), Mihaela Drăgan (RO), Alina Şerban (RO), Ana Maria Gheorghe (RO), Kiba Lumberg (FG), Delaine Le Bas (UK), Malgorzata Mirga-Tas (PL), Emilia Rigova (SK), Selma Selman (BiH), George Vasilescu (RO).

Problemele asociate cu inegalitatea de gen au devenit o temă centrală a dezbaterilor din ultimii ani, multe femei puternice făcându-și auzite vocile împotriva unei lumi patriarhale. Impactul inegalității de gen afectează și pe cele aproximativ 6 milioane de femei de etnie romă din Europa. Ele sunt cele care se confruntă cu o discriminare multiplă, intersecţională – pe de o parte ca femei, pe de alta ca membre ale unei minorități etnice stigmatizate, prezentând un risc ridicat de excludere socială. Lupta cotidiană a femeilor de etnie romă a devenit fundamentul dezvoltării feminismului rom ca mișcare împotriva nedreptății. Această mișcare a femeilor de etnie romă din Europa s-a format ca răspuns la lipsa de reprezentare, în căutarea unei voci care să articuleze nevoile şi interesele colective ale femeilor rome. Mișcarea feministă “albă” s-a dovedit a fi una nereprezentativă pentru doleanțele acestor femei; agenda feminismului predominant nu a inclus şi perspectiva femeilor de etnie romă. Actualmente feminismul rom reprezintă o ramură semnificativă a mişcării contemporane rome, care se luptă pentru egalitate la intersecția categoriei etnicității cu cea de gen.

Program conex:

8.04.2019: Cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor se va organiza un tur ghidat al ambelor sedii la finalul căruia va avea loc un performance al artistei Alina Şerban.

20.05.2019: Cu ocaziaZilei Rezistenţei Romilor se va organiza la sediul ICR o conferinţă petema mişcării feministe rome în România/Europa

Un eveniment al ICR Berlin şi ERIAC cu sprijinul Institutului Polonez Berlin.