O DEZBATERE FEMINISTĂ DESPRE MIŞCAREA POLITICĂ ROMĂ: DISCUŢIE CU ACTIVISTE, CERCETĂTOARE ŞI ARTISTE DE ETNIE ROMĂ

În data de 11 iunie, va avea loc un tur ghidat al expoziţiei “Roma Women Weaving Europe” la galeria ERIAC urmat de o discuţie cu activiste, cercetătoare şi artiste de etnie romă despre despre diferitele perspective ale feminismului rom:

Orele 17:00-18:00: Tur ghidat al expoziţiei, loc: ERIAC, Reinhardtstraße 41-43, 10117 Berlin.

Orele 18:00-20:00: Dezbatere, loc: Institutul Cultural Român, Reinhardtstraße 14, intrarea D, etajul 4, 10117 Berlin.

Eveniment în limba engleză.

Inegalitatea de gen a devenit un subiect central în dezbaterile actuale din întreaga lume.Impactul inegalităţii de gen îl cunosc prea bine cele aproximativ 6 milioane de femei de etnie romă din Europa. Ele sunt cele care se confruntă cu o discriminare multiplă, intersecţională – pe de o parte ca femei, pe de alta ca membre ale unei minorităţi etnice stigmatizate, prezentând un risc ridicat de excluziune socială şi sărăcie – ce le-a determinat să dezvolte o opoziţie creativă la opresiunea patriarhală şi rasială. Lupta cotidiană a femeilor de etnie romă a devenit fundamentul dezvoltării graduale a feminismului rom ca mişcare împotriva nedreptăţii. Vocile femeilor de etnie romă – poveşti despre rezistenţă şi supravieţuire, precum şi despre solidaritate şi mândrie – devin o sursă de inspiraţie şi un impuls pentru reflecţie în dezbaterile contemporane din Europa. În felul acesta, Romnia (femeile de etnie romă) devin pionierele unei noi revoluţii – extrăgându-şi puterea atât din propriile comunităţi cât şi din reţelele transnaţionale. Astfel ele creează o nouă structură socială, reunind eforturile şi realizările majorităţii cu cele ale minorităţilor.

Institutul de Artă şiCultură al Romilor din Europa (ERIAC) împreună cu Institutul CulturalRomân din Berlin (ICR) organizează o dezbatere cu personalităţi feminine de etnie romă despre diferite perspective (politice, activiste, artistice) asupra feminismului rom contemporan. Discuţia va prezenta multiple abordări referitoare la eforturile pentru egalitate etnică şi de gen. Adoptând strategii diverse de combatere a sexismului şi a rasismului, femeile de etnie romă devin o importantă sursă de inspiraţie pentru femeile din întreaga lume.

Dezbaterea încheie seria de evenimente conexe ale expoziţiei “Roma Women Weaving Europe – Roma Feminist Thought andContemporary Art” organizată de Institutul de Artă şi Cultură al Romilor din Europa (ERIAC) şi de Institutul Cultural Român din Berlin.

Program:

18:00 – 18:10 Remarci introductive

Reprezentant ICR Berlin

Timea Junghaus, director executiv ERIAC

18:10 – 18:25 Introducere: 

O scurtă istorie al Feminismului Rom de Jelena Jovanovic,cercetătoare,coordonatoare a strategiei şi a cercetării laERGO Network (Serbia/ Belgia)

18:25 – 19:25 Dezbatere moderată: 

“O dezbatere feministă despre mişcărea politică romă – Diferite aspecte ale Feminismului Rom”

Participante:

Carmen Gheorghe, preşedintele organizaţiei femeilor rome E-Romnja (România)

Dotschy Reinhardt, cântăreaţă şi activistă, CEO al consiliului romilor Berlin-Brandenburg e.V. (Germania)

Jelena Jovanović, cercetătoare, coordonatoare a strategiei şi a cercetării laERGO Network (Serbia/ Belgia)

Ramona-Maria Cara, tânără activistă de etnie romă implicată în diverse proiecte sociale (România/ Germania)

Sandra Selimović, actriţă şi activistă (Serbia/ Austria)

Moderatoare: Mihaela Zatreanu, membru al Academiei ERIAC Barvalipe, lingvistă şi activistă

19:25 – 19:40 Sesiune de întrebări şi răspunsuri cu publicul

Cuvânt de închidere: Mihaela Zatreanu

19:40-20:00 Recepţie la ICR Berlin


Carmen Gheorghe (România)

Carmen se consideră o activistă pentru drepturile femeilor, însă nu încearcă să vorbească în numele lor. Crede  în ideea de a le da şansa femeilor să se facă auzite”. Titlul tezei sale de masterat în ştiinţe politice, ”Re-imagining the Roma woman throughout history”, accentuează interesul ei pentru femeile ale căror vieţi au rămas invizibile deoarece „au fost văzute doar prin ochii altora”. În 2012 Carmen a călătorit în Statele Unite ale Americii sub auspiciile Departamentului de Stat American, în cadrul International Leadership Program. Astfel, a avut ocazia de a observa dezvoltarea comunitară derulată de agenţii non-profit din cinci state. După ce s-a întors în România, Carmen a fondat asociaţia E Romnja [Romani Women]. Aceasta e activă atât în mediul urban cât şi în cel rural, cu precădere în regiunile cele mai afectate de sărăcie din România.

Jelena Jovanovic (Serbia / Belgia)

Jelena Jovanovic, coordonatoare a strategiei şi a cercetării la Organizaţia Europeană a Romilor Grassroots (ERGO) din Bruxelles, Belgia şi cercetătoare afiliată la Centrul de Studii Strategice al Universităţii Central Europene din Budapesta, Ungaria. În timp ce continua să aibă un interes pentru intersecţia dintre gen şi etnie bazată pe discriminarea instituţională, a devenit interesată, în timpul masteratului la Universitatea Central Europeană din Budapesta şi la Universitatea Hull din Anglia (2012-2014), de situaţia reprezentării şi a autoreprezentării romilor, atât la nivel naţional cât şi transnaţional. Concret, a condus proiecte de cercetare pe tema reprezentării, în media şi în discursuri academice, a romilor în general şi a femeilor rome în particular. A continuat să analizeze autoreprezentările activistelor politice de etnie romă la nivel transnaţional. În legătură cu activismul politic al femeilor rome, Jovanovic a evaluat în mod critic conceptul identităţii acestora. Este co-editoare a volumului de mare succes „The Romani Women’s Movement. Struggles and Debates in Central and Eastern Europe” (Routledge, 2018).

Dotschy Reinhardt(Germania)

Dotschy Reinhardt a crescut înRavensburg şi este CEO al organizaţiei „Landesrat der Roma und Sinti Berlin-Brandenburg e.V.“, cântăreaţă (4 albume) şi autoare a două cărţi: una despre istoria familiei sale şi cealaltă despre percepţia minorităţii din care face parte în cultura pop. Luptă împotriva stereotipurilor şi a prejudecăţilor, iar acum este implicată şi în politică, ca Vorstandsmitglied SPD Mitte-Alexanderplatz. Muziciana şi autoarea Dotschy Reinhardt a luptat ani de zile ca activistă a drepturilor omului împotriva discriminării romilor. Ultimul ei CD „Chaplins Secret“ reprezintă un punct de pornire pentru tributul adus rădăcinilor ei, modelelor şi influenţelor muzicale, pornind de la înflăcăratul swing al lui Django Reinhardt, bossa-nova şi jazz-ul american până la muzica lui Frank Sinatra şi pop-ul singer-songwriter combinat cu propriile compoziţii şi o selecţie de opere care cuprinde „Swing little Girl” a lui Charlie Chaplin. Reinhardt încearcă să sublinieze rolul avut de romi în istoria şi cultura germană şi europeană, astfel încât societatea să înţeleagă contribuţia acestora. Vrea să le arate nu doar că romii au supravieţuit, ci şi că sunt cetăţeni cu drepturi depline.

Mihaela Zatreanu (România)

Mihaela Zatreanu este probabil cea mai bună expertă în predarea limbii romani din rândul romilor cu cunoştinţe vaste în domeniul lingvistic. Absolventă a Liceului Pedagogic şi a Facultăţii de Limbi Străine din Bucureşti, Mihaela a lucrat în educaţia romilor în ultimii 15 ani, mai întâi ca învăţătoare, apoi ca instructoare a educatorilor de etnie romă şi nu numai, dar şi ca inspectoare în cadrul Ministerului Educaţiei. Mihaela Zatreanu a conceput primul curriculum pentru predarea limbii romani în România şi şi-a continuat activitatea scriind cărţi, publicând volume de texte pentru limba romani. Pe o perioadă de 5 ani a contribuit ca inspectoare în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării la dezvoltarea unor măsuri legislative pentru creşterea nivelului de şcolarizare al romilor, a monitorizat şi a coordonat programe locale pentru asistenţă şcolară suplimentară, a introdus pentru prima oară în România funcţia de mediator şcolar. Mihaela Zatreanu a avut un rol important în introducerea limbii şi istoriei romani în programul şcolilor de stat la nivel naţional şi la alocarea locurilor speciale pentru elevi romi în licee şi universităţi. La nivel european a lucrat în cooperare cu Consiliul European ca director executiv al European Roma and Travellers Forum. A activat vreme de câţiva ani ca expert educaţional la Consiliul European, contribuind la dezvoltarea strategiilor pentru educaţia copiilor romi din Europa prin Ghidul pentru mediatori şcolari romi, prin materiale didactice pentru educaţie preşcolară şi prin curriculumul pentru limba romani împreună cu un grup de experţi europeni. Este instructoare la Centrul de Excelenţă pentru mediere şcolară şi responsabilă a programului naţional în România.

Ramona-Maria Cara(România)

Este asistent social  în cadrul organizaţiei Rumänisch in Berlin e.V unde sprijină migranţii români şi romi pentru a avea acces la drepturile lor civile, sociale şi politice în Berlin. Simultan lucrează de asemenea la Departamentul Protecţiei Copilului din Berlin şi ca lucrător social în sistemul judiciar al penitenciarului pentru minori din Berlin. Înainte de a emigra în Germania, Ramona a obţinut diploma de masterat a Şcolii Pentru Politici Publice, specializarea Egalitate şi Justiţie Socială, din cadrul Universităţii Central Europene (CEU), iar diploma de licenţă în domeniul asistenţei sociale la Universitatea de Vest din Timişoara, România. Ramona şi-a început cariera la nivel local, în asociaţia timişoreană a femeilor rome „For Our Children”, având ca principală misiune promovarea drepturilor socio-politice ale femeilor rome în interiorul şi în afara comunităţilor rome. În plus, a fost şi stagiară în Fundaţia Romedia beneficiind de sprijinul OSF, iar mai apoi a devenit Junior Program Manager al aceleiaşi fundaţii lucrând în sfera combaterii antiţigănismului prin cultură şi artă. A făcut voluntariat la un partid politic al tinerilor romi din România cu scopul de a creşte participarea politică şi de a promova leadershipul în rândul romilor, mai ales în rândul femeilor de etnie romă.

Sandra Selimović (Serbia / Austria)

Sandra Selimović, născută în 1981 în Serbia, este actriţă, regizoare şi cântăreaţă. La vârsta de cinci ani a emigrat cu familia ei din Serbia la Viena, iar acum stăpâneşte cinci limbi. Şi-a început cariera scenică în 1994 şi a devenit o cunoscută actriţă, regizoare şi rapperiţă în lumea teatrului independent din Viena. Performează în principal la teatrul Dschungel Wien şi la Theater des Augenblicks. Colaborează cu Karl Wozek, P. W. Hochegger, Volker Lösch şi Tina Leisch. La Kosmos Theater a făcut parte din distribuţia piesei SHE HE ME de Amahl Khouri, regizat de Paul Spittler. Este o femeie de etnie romă care se evidenţiază prin hotărâre şi determinare, o figură simbolică a mişcării feministe din interiorul comunităţii rome, o persoană dedicată luptei contra discriminării antiţigăneşti. În 2010, împreună cu sora ei Simonida Selimović, a fondat Romano Svato, prima asociaţie feministă şi profesionistă de teatru rom.