Concurs pentru ocupare de funcții contractuale vacante

ANUNȚ

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN cu sediul în București, str. Aleea Alexandru, nr. 38, Sector 1,organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

Direcția Generală Programe Interne și Internaționale

Director General – 1 (un) post

Biroul Târguri și Expoziții – Direcția Programe Internaționale – Direcția Generală Programe Interne și Internaționale

Șef Birou – 1 (un) post

Biroul Parteneriate Naționale - Direcția Programe Interne – Direcția Generală Programe Interne și Internaționale

Șef Birou – 1 (un) post

Biroul Achiziții Publice - Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

Expert gradul IA –1 (un) post

Direcția Juridică și Resurse Umane

Director – 1 (un) post

Expert gradul IA – 2 (două) posturi

Serviciul Marile Programe

Șef Serviciu – 1 (un) post

Biroul Tehnologia Informației

Șef Birou – 1 (un) post

Biroul Limba Română

Șef Birou – 1 (un) post

I. Condiții pentru ocuparea posturilor:

1. Postul de Director General - Direcția Generală Programe Interne și Internaționale

1.1. Condiții generale privind ocuparea postului:

Studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale într-unul din domeniile fundamentale ”Științe sociale” și ”Științe umaniste și arte”, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior.

1.2. Condiții specifice privind ocuparea postului:

- cunoașterea mediului cultural și artistic national și international;

- cunoaşterea temeinică a legislaţiei de specialitate;

- cunoştinţe de operare calculator (necesitate şi nivel): MS - Office – bun cunoscător, operare internet – bun cunoscător;

- construcţia şi managementul echipei;

- soluţionarea situaţiilor conflictuale;

- rezistenţă la stres;

- coordonare şi evaluare;

- atenție distributivă;

- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă;

- conduită etică exemplară;

- cunoaşterea a cel puțin două limbi de circulaţie internațională (scris și vorbit), dintre care limba engleză nivel avansat;

- minim 5 (cinci) anivechime în specialitateastudiilor necesare ocupării postului;

- minim 3 (trei) ani vechime în funcții de conducere;

- minim 6 luni vechime în coordonarea de proiecte culturale cu implicare internatională (târguri și expoziții mondiale, internaționale, europene etc.);

- disponibilitate la program de lucru prelungit.

1.3. Bibliografie:

1. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările și completările ulterioare;

2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICR (https://www.icr.ro/pagini/regulament-de-organizare-si-functionare-2018);

3. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

4. HG nr. 585/2002 penrtru aprobarea standardelor nationale de protectie a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;

5. HG 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările ulterioare;

6. HG nr. 492/2004 privind organizarea și funcționarea Institutelor Culturale românești din străinătate prin reorganizarea Centrelor Culturale din străinătate, precum și înființarea unor institute noi, cu modificările și completările ulterioare;

7. Hotărârea nr. 821/2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial;

8. Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

9.Provocări istorice și proiecte strategice pentru imaginea României în perioada 2016 – 2019 https://www.icr.ro/pagini/provocari-istorice-si-proiecte-strategice-pentru-imaginea-romaniei-in-perioada-2016-2019;

10. Rapoartului anual de activitate al ICR pe anul 2018, https://www.icr.ro/categorii/rapoarte-de-activitate;

11. Misiunea Institutului Cultural Român https://www.icr.ro/pagini/misiunea-icr Proiectele Biroului EUNIC și ale clusterului EUNIC România https://www.icr.ro/categorii/proiecte-eunic ;

12. Strategia EUNIC 2025 https://www.eunicglobal.eu/members.

2. Postul de Șef Birou - Biroul Târguri și Expoziții – Direcția Programe Internaționale – Direcția Generală Programe Interne și Internaționale

2.1. Condiții generale privind ocuparea postului:

Studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale într-unul din domeniile fundamentale Științe sociale”, ”Științe inginerești”, ”Științe umaniste și arte”, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior.

2.2. Condiții specifice privind ocuparea postului:

- cunoştinţe de operare calculator (necesitate şi nivel): MS - Office – bun cunoscător, operare internet – bun cunoscător;

-cunoaşterea a cel puțin unei limbi de circulaţie internațională (scris și vorbit) - nivel utilizator independent (de preferință limba engleză).

- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă;

- integritate şi capacitate de analiză și decizie;

- abilităţi de comunicare verbal şi în scris;

- construcţia şi managementul echipei;

- soluţionarea situaţiilor conflictuale;

- rezistenţă la stres, coordonare şi evaluare, atenție distributivă;

- minim 2 (doi) ani vechime în specialitateastudiilor necesare ocupării postului;

- disponibilitate la program de lucru prelungit;

2.3. Bibliografie

1. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările și completările ulterioare;

2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICR (https://www.icr.ro/pagini/regulament-de-organizare-si-functionare-2018);

3. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

4. HG nr. 492/2004 privind organizarea și funcționarea Institutelor Culturale românești din străinătate prin reorganizarea Centrelor Culturale din străinătate, precum și înființarea unor institute noi, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

6. Decizia nr. 369/2016 privind aprobarea manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, cu modificările și completările ulterioare;

3. Postul de Șef Birou - Biroul Parteneriate Naționale - Direcția Programe Interne – Direcția Generală Programe Interne și Internaționale

3.1. Condiții generale privind ocuparea postului:

Studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale într-unul din domeniile fundamentale ”Științe inginerești”, Științe sociale”, ”Științe umaniste și arte”, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior.

3.2. Condiții specifice privind ocuparea postului:

- cunoştinţe de operare calculator (necesitate şi nivel): MS - Office – bun cunoscător, operare internet – bun cunoscător;

-cunoaşterea a cel puțin unei limbi de circulaţie internațională (scris și vorbit) - nivel utilizator independent (de preferință limba engleză).

- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă;

- integritate şi capacitate de analiză și decizie;

- abilităţi de comunicare verbal şi în scris;

- construcţia şi managementul echipei;

- soluţionarea situaţiilor conflictuale;

- rezistenţă la stres, coordonare şi evaluare, atenție distributivă;

- minim 2 (doi) ani vechime în specialitateastudiilor necesare ocupării postului;

- disponibilitate la program de lucru prelungit;

3.3. Bibliografie

1. Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările și completările ulterioare;

2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICR (https://www.icr.ro/pagini/regulament-de-organizare-si-functionare-2018);

3. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

4. HG nr. 492/2004 privind organizarea și funcționarea Institutelor Culturale românești din străinătate prin reorganizarea Centrelor Culturale din străinătate, precum și înființarea unor institute noi, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

6. Decizia nr. 369/2016 privind aprobarea manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, cu modificările și completările ulterioare;

4. Postul de Expert gradul IA - Biroul Achiziții Publice - Direcția Generală Economică, Achiziții Publice și Administrativă

4.1. Condiții generale privind ocuparea postului:

Studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale într-unul din domeniile fundamentale ”Științe inginerești”, Științe sociale”, ”Științe umaniste și arte”, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior.

4.2. Condiții specifice privind ocuparea postului:

- cunoaşterea temeinică a legislaţiei de specialitate;

- cunoştinţe de operare calculator (necesitate şi nivel): MS - Office – bun cunoscător, operare internet – bun cunoscător;

- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, dinamism, preocupare pentru calitatea muncii, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, responsabilitate și atenție la detalii;

- conduită etică exemplară;

- minim 2 (doi) anivechime în specialitateastudiilor necesare ocupării postului;

- disponibilitate la program de lucru prelungit.

4.3. Bibliografie:

1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicată;

2. Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;

3. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

4. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICR (https://www.icr.ro/pagini/regulament-de-organizare-si-functionare-2018);

5. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

5. Postul de Director - Direcția Juridică și Resurse Umane:

5.1. Condiții generale privind ocuparea postului:

Studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale în domeniul ”Științe juridice”, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior.

5.2. Condiții specifice privind ocuparea postului:

- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul resurselor umane și juridic;

- cunoştinţe de operare calculator (necesitate şi nivel): MS - Office – bun cunoscător, operare internet – bun cunoscător;

- construcţia şi managementul echipei;

- soluţionarea situaţiilor conflictuale;

- rezistenţă la stres;

- coordonare şi evaluare;

- atenție distributivă;

- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă;

- conduită etică exemplară;

- minimum 4 (patru) ani vechime în specialitateastudiilor necesare ocupării postului

- minim 2 (doi) ani vechime în funcție de conducere;

- experiență în coordonarea activității de resurse umane – minim 2 ani;

- cunoaşterea a cel puțin unei limbi de circulaţie internațională (scris și vorbit) - nivel mediu (de preferință limba engleză).

- disponibilitate la program de lucru prelungit;

5.3. Bibliografie:

1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicată;

2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICR (https://www.icr.ro/pagini/regulament-de-organizare-si-functionare-2018);

3. Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

5. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap;

7. Ordonanţa de urgenţă nr. 96/14 octombrie 2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 250 din 8 mai 1992*) privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicare, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordonanţa de urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

10. LEGEA CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019

11. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor ;

13. Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene ;

14. Noul Cod de Procedură Civilă ;

15. Codul Civil ;

16. Codul de procedură Penală ;

17. Codul de procedură Penală ;

18. Codul Comercial ;

19. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ Republicare, cu modificările și completările ulterioare ;

20. Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ;

21.Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Republicare, cu modificările și completările ulterioare ;

22. Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;

23. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare ;

24. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

6. Posturile de Expert gradul IA(2 posturi) – Compartimentul Resurse Umane - Direcția Juridică și Resurse Umane

6.1. Condiții generale privind ocuparea postului:

Studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale într-unul din domeniile fundamentale ”Științe sociale” și ”Științe umaniste și arte”, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior.

6.2. Condiții specifice privind ocuparea postului:

- cunoaşterea temeinică a legislaţiei din domeniul resurselor umane;

- cunoştinţe de operare calculator (necesitate şi nivel): MS - Office – bun cunoscător, operare internet – bun cunoscător;

- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă;

- preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres;

- adaptabilitate, iniţiativă, responsabilitate și atenție la detalii;

- conduită etică exemplară;

- minim 2 (doi) ani vechime în specialitateastudiilor necesare ocupării postului;

- disponibilitate la program de lucru prelungit;

- certificate/ atestate, specializări în domeniul postului.

6.3. Bibliografie:

1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român - Republicată;

2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICR (https://www.icr.ro/pagini/regulament-de-organizare-si-functionare-2018);

3. Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Hotărârea nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

5. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap;

7. Ordonanţa de urgenţă nr. 96/14 octombrie 2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 250 din 8 mai 1992*) privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicare, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordonanţa de urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

10. LEGEA CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor ;

13. Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

7. Postul de Șef - Serviciu Serviciul Marile Programe

7.1. Condiții generale privind ocuparea postului:

Studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale într-unul din domeniile fundamentale ”Științe sociale” și ”Științe umaniste și arte”, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior.

7.2. Condiții specifice privind ocuparea postului:

- cunoaşterea temeinică a legislaţiei şi a normelor specifice activităţii;

- cunoştinţe de operare calculator (necesitate şi nivel): MS - Office – bun cunoscător, operare internet – bun cunoscător;

- construcţia şi managementul echipei;

- soluţionarea situaţiilor conflictuale;

- rezistenţă la stres;

- coordonare şi evaluare;

- atenție distributivă;

- abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverenţă;

- conduită etică exemplară;

- cunoaşterea a cel puțin unei limbi de circulaţie internațională (scris și vorbit) - nivel mediu (de preferință limba engleză).

- disponibilitate la program de lucru prelungit;

- minim 3 (trei) anivechime în specialitateastudiilor necesare ocupării postului

- minim 1 (unu) an vechime în funcție de conducere.

7.3. Bibliografie:

1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al ICR (https://www.icr.ro/pagini/regulament-de-organizare-si-functionare-2018);

3. Strategia multianuală a ICR pentru perioada 2016-2019 (https://www.icr.ro/pagini/strategia-multianuala-a-icr-pentru-perioada-2016-2019-aprobata-de-consiliul-de-conducere);

4. Protocol instituțional, Emilian Manciur, Ed. Comunicare.ro, 2008;

5. Management de proiect – Abordare sistemică, vol.1 și vol.2,Harold Kerzner, Ed. CODECS;

6.Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

8. Biroul Tehnologia Informației -postul de Șef Birou

8.1. Condiții generale privind ocuparea postului:

Studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale în domeniul ”Științe inginerești”, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior.

8.2. Condiții specifice privind ocuparea postului:

- minimum 2 (doi) anivechime în specialitateastudiilor necesare ocupării postului;

- cunoștințe sisteme de operare Windows 7, 8, 10 și Linux (Ubuntu, FreeBSD, CENTOS);

- cunoștințe in domeniul tehnologiilor client-server și web-server;

- cunoștințe administrare rețele LAN si WiFI (internet, intranet și VPN);

- cunoștințe privind securitatea rețelelor de date;

- cunoștințe de instalare, configurare și administrare Servere Windows 2008-2016/2019 cu servicii aferente (Active Directory, DHCP, Backup, Deployment Service, etc);

-cunoștințe de instalare, configurare și administrare Servere Linux (Centos, FREEBSD, UBUNTU) pentru servicii precum (Proxy, WEB, FTP, DNS, VOIP) ;

- cunoștințe hardware elementare;

- bune abilităţi organizatorice, capacitatea de conducere, coordonare și control;

- construcţia şi managementul echipei;

- soluţionarea situaţiilor conflictuale;

- rezistenţă la stres;

- coordonare şi evaluare;

- atenție distributivă;

- conduită etică exemplară;

- disponibilitate la program de lucru prelungit.

8.3. Bibliografie:

1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român – Republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Institutului Cultural Român;

3. Standard COBIT "Control Objectives for Information and Related Technology";

4. Decizie 57/EN/2005 (IT) - decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii privind publicarea Listei Standardelor şi specificaţiilor tehnice pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, precum şi pentru infrastructură şi serviciile asociate;

5. Legea 506/2004 (IT) - privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în cadrul comunicaţiilor electronice;

6. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

7. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

8. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional;

9. Hotărârea nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional;

10. Hotărârea nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice;

11. Hotărârea nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

12. Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

9. Postul de Șef Birou – Biroul Limba Română

9.1. Condiții generale privind ocuparea postului:

Studii superioare de lungă durată /studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale în domeniul fundamental ”Științe umaniste și arte”, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior.

9.2. Condiții specifice privind ocuparea postului:

- studii superioare în domeniul filologie;

- minim 2 anivechime în specialitateastudiilor necesare ocupării postului;

- minim 2 ani - experiență în predarea limbii române pentru străini;

- cunoașterea a cel puțindouă limbi străine (scris și vorbit) la nivel avansat;

- cunoștințe de operare calculator (necesitate și nivel): MS – Office – bun cunoscător, operare internet – bun cunoscător;

- abilități de comunicare și lucru în echipă, perseverență, creativitate, rezistență la muncă în condiții de stres, adaptibilitate;

- conduită etică exemplară;

- disponibilitate la program de lucru prelungit și/sau în implicare/reprezentare la evenimente.

9.3. Bibliografie:

1. Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român – Republicată;

2. www.icr.ro (Misiune.Strategie.Funcționare);

3. Strategia multianuală a ICR pentru perioada 2016-2019: www.icr.ro;

4. Rapoartele de activitate ale Institutului Cultral Român – capitolul Biroul Limba Română – programele de limba română pentru străini atât la ICR București, cât și la Institutele Culturale Românești din Străinătate.

5. Moldovan, Victoria (coord.), Bibliografia românei ca limbă străină (RLS)(http://lett.ubbcluj.ro/cursus/bibliografie.pdf);

6. Todi, Aida, Bibliografia cursurilor şi a manualelor de limba română pentru străini, în

cadrul proiectului de cercetare (finanţat de CNCSIS, derulat în 2007-2008) „Studii româneşti în lume”;

(http://www.univ-ovidius.ro/litere/Cercetare/Cursuri%20romana.htm);

7. Moldovan, V., L. Pop, L. Uricaru, Nivel prag pentru învăţarea limbii române ca limbă străină, Strasbourg: Consiliul de Cooperări Culturale, 2001, http://www.ilr.ro/files/nivel_prag.pdf

8. Moldovan, Victoria, Zoica Ghiţan, Componenta culturală în predarea limbii române ca limbă străină, în R. Zafiu, Florentina Sâmihăian (eds.), Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze. Vol III – Limba şi literatura română: noi abordări didactice,Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 89-98;

9. Brâncuş, Gr., A. Ionescu, M. Saramandu, Limba română. Manual pentru studenţii străini.

ed. a IV-a, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001;

10. Cojocaru, D., You Can Speak Romanian!, Bucureşti, Editura Compania, 2009;

11. Deletant, D., Y. Alexandrescu, Complete Romanian: Teach Yourself (book / CD pack),

McGraw-Hill, 2010;

12. Deletant, D., Teach yourself Romanian,McGraw-Hill, 2003;

13. Iliescu, A., Manual de limba română ca limbă străină, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2002;

14. Kohn, D., Puls. Manual de limba română pentru străini, A1/A2,Iaşi, Polirom, 2009;

15. Kohn, D., Puls. Manual de limba română ca limbă străină, B1/B2, Iași, Polirpom, 2012;

16. Medrea, A., E. Platon, I. Sonea, V. Vesa, D. Vâlcu, Teste de limba română ca limbă străină (A1, A2, B1, B2), Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2008;

17. Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu, Manual de limba română ca limbă străină (RLS),

A1-A2, Cluj, Casa Cărții de Știință, 2012.

II. Condiții de participare la concurs

1. La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurstip (se obţine de pe sitewww.icr.ro sau de la sediul I.C.R);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţă care atestă vechimea în muncă, (solicitată de la Casa de pensii) în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae – format Europass;

24/11/2014 - litera a fost abrogată prin Hotărâre1027/2014.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data și ora desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Toate documentele solicitate mai susvor fi depuse în ordinea specificată (de la lit. a) la g), într-un dosar de plastic cu șină. Dosarul va fi însoțit de un opis al documentelor anexate, cu semnătura candidatului.

Toate documentelepentru înscrierea la concursvor fi obligatoriu în limba română.

III. Date privind desfășurarea concursului

1. Dosarele de concursse vor depune personal, de luni până vineri,între orele 10:00-14:30,până cel târziu la data 17.05.2019,la Compartimentul Resurse Umane din sediul Institutului Cultural Român situat în Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, București.

2. Calendarul de desfășurare a concursului:

Afişare anunţ concurs: 03.05.2019

Depunere dosare înscriere: 03-17.05.2019

Selecţia dosarelor: 20-21.05.2019

Afișare rezultate selecție dosare: 21.05.2019

Depunere contestaţii la proba de selecție a dosarelor: 22.05.2019

Soluţionare contestații și afișare rezultate: 23.05.2019

Proba scrisă: 27.05.2019, ora 11.00la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru Nr. 38, Sector 1, București.

Afișare rezultate proba scrisă: 29.05.2019

Depunere contestaţii probă scrisă: 30.05.2019, până la ora 14.00

Soluţionare contestaţii și afișare rezultate: 31.05.2019

Proba de interviu: 03.06.2019, începând cu ora 10.00 la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru Nr. 38, Sector 1, București.

Afișare rezultate probă interviu: 04.06.2019

Depunere contestaţii probă interviu: 05.06.2019, până la ora 14.00

Soluţionare contestaţii și afișare rezultate: 06.06.2019

Afișare REZULTATE FINALE : 06.06.2019.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0317100646, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 14.30. Persoană de contact: expert Roxana Maria PASTRAMĂ din cadrul Compartimentului Resurse Umane - Direcția Juridică și Resurse Umane.