MISIUNEA ICR

Misiunea Institutului Cultural Român este promovarea culturii şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în afara ei. Creşterea vizibilităţii valorilor culturale româneşti în lume constituie scopul principal al activităţilor desfăşurate de ICR.
Cadru legal
Institutul Cultural Român operează în cadrul legal existent asigurat de Legea nr. 356 din 2003, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 27 din 13 iunie 2012 şi de reglementările ulterioare. Conducerea Institutului este asigurată de un consiliu de conducere, un comitet director şi de preşedinte. Institutul este finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din donaţii şi sponsorizări.
Activitatea externă a Institutului se desfăşoară în principal prin institutele culturale româneşti din străinătate.

Strategie

Activitatea Institutului Cultural Român este înţeleasă ca o modalitate complementară de atingere a obiectivelor strategice ale României, alături de iniţiativele externe de factură politică şi economică. O direcţie prioritară de acţiune a ICR priveşte comunităţile din ţările vecine în care limba româna este vorbită ca limbă maternă.


Adresa:
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Aleea Alexandru nr. 38
011824 Bucureşti, România
Tel.: (4) 031 7100627
Fax: (4) 031 7100607
E-mail: icr@icr.ro