Apelul ICR la candidaturi pentru bursele „Woodrow Wilson” 2023

Institutul Cultural Român a lansat apelul la candidaturi pentru bursele ”Woodrow Wilson” care se vor desfășura în anul 2023. În cadrul acestui program, trei cercetători români vor primi câte o bursă în valoare de 14.000 de dolari, constând într-un stagiu de trei luni la Woodrow Wilson International Center for Scholars, din Washington DC.

Cercetătorii interesați sunt invitați să depună dosarele de candidatură până în data de 27 februarie 2023, ora 16.30, la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti. Dosarele ajunse la registratura Institutului Cultural Român prin poștă după data limită de înscriere, dar cu data expedierii încadrată în perioada de înscriere, vor fi declarate eligibile.

Programele de burse se înscriu în Strategia Institutului Cultural Român pentru perioada 2022-2026, care prevede, pe Axa Susținere culturală, sprijinirea artiștilor, creatorilor și cercetătorilor români prin programe de finanțare de tip burse și rezidențe.

Bursele ”Woodrow Wilson” se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punând accentul pe istorie, politici publice, drept, științe politice şi administrative, relații internaționale, jurnalism, științe economice.

Candidații trebuie să fie implicați deja în proiecte de cercetare legate de prioritățile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia. Candidații trebuie să dețină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. În cadrul procesului de selecție vor avea prioritate candidații care au publicat cărți în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste științifice recunoscute în sistemul ISI. Candidații eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetățeni români care au dreptul să dețină o viză de tip J-1. De asemenea, candidații trebuie să facă dovada utilizării fluente a limbii engleze, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

Selecția dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialiști (profesori universitari), pe baza dosarelor de candidatură primite. Candidații selectați vor lucra timp de trei luni în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, în Washington D.C., unde vor derula activități de cercetare avansată.

Dosarul de solicitare a bursei va cuprinde următoarele documente necesare pentru înscriere:

a.formularul de înscriere;

b.scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus care să nu depăşească cinci pagini MS Word, la două rânduri, şi care trebuie să conţină:

  • prezentare detaliată a tematicii de cercetare;
  • argumentarea originalităţii şi relevanţei proiectului;
  • prezentare a metodelor, teoriilor şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington DC pentru finalizarea proiectului.

c.CV-ul candidatului (incluzând participarea la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii etc.);

d.două scrisori de recomandare;

e.copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor.

f. documentația trebuie trimisă atât în limba română cât şi în limba engleză (proiectul de cercetare, CV-ul);

g. copie după actul de identitate (carte de identitate/pașaport).

Toate detaliile, precum și Regulamentul și Formularul de înscriere se găsesc pe site-ul icr.ro, la secțiunea Burse.