Apel la candidaturi pentru bursele „Woodrow Wilson” care se vor desfășura în anul 2023

Institutul Cultural Român lansează un apel la candidaturi pentru a oferi, în anul 2023, trei burse Woodrow Wilson. Invităm cercetătorii interesați să depună dosarele de candidatură până în data 27.02.2023, ora 16:30, la sediul Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti. Dosarele ajunse la registratura Institutului Cultural Român prin poștă după data limită de înscriere, dar cu data expedierii încadrată în perioada de înscriere, vor fi declarate eligibile.

Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International Center for Scholars au iniţiat programul de burse de cercetare pe termen scurt începând cu anul 2008. Candidaţii selectaţi vor lucra timp de 3 (trei) luni în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, în Washington D.C., unde vor derula activităţi de cercetare avansată. Programul cuprinde 3 (trei) astfel de burse în fiecare an. Bursele se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punându-se accentul pe istorie, politici publice, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice. Candidaţii trebuie să fie implicaţi deja în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia. Candidaţii trebuie să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. În cadrul procesului de selecţie vor avea prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI. Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1. De asemenea, candidaţii trebuie să facă dovada utilizării fluente a limbii engleze, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

Selecţia dosarelor este făcută de o comisie independentă de specialişti (profesori universitari), pe baza dosarelor de candidatură primite.

Numărul de burse acordate anual: 3 (trei) burse

Durata burselor: 3 (trei) luni

Domeniile pentru care se organizeazã evaluarea şi selecţia: istorie, politici publice, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 27 februarie 2023

Sumele acordate: 14.000 USD /bursă (din care 4.000 USD reprezintă cheltuieli administrative)

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

a.formularul de înscriere;

b.scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus, care să nu depăşească cinci pagini, la două rânduri, şi care trebuie să conţină:

  • prezentare detaliată a tematicii de cercetare;
  • argumentarea originalităţii şi relevanţei proiectului;
  • prezentare a metodelor, teoriilor şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington DC pentru finalizarea proiectului;

c.CV-ul candidatului (incluzând participarea la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii etc.);

d.două scrisori de recomandare;

e.copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor;

f.documentația trebuie trimisă atât în limba română cât şi în limba engleză (proiectul de cercetare, C.V-ul);

g.copie după actul de identitate (carte de identitate/pașaport).


Anexa VII Formular de inscriere Raport de activitate final/intermediar Regulament 2022 - 2023