TRADUCERI. Rezultatele evaluării dosarelor din cadrul Sesiunii 2023 a programelor de finanțare TPS & PUBLISHING ROMANIA

În perioada 22-24 martie 2023, a avut loc evaluarea dosarelor de candidatură primite în Sesiunea 2023 a programelor de finanțare Translation and Publication Support Programme (TPS) și PUBLISHING ROMANIA, derulate de Centrul Național al Cărții din cadrul Institutului Cultural Român. Pentru o selecție obiectivă și transparentă, Comisia de experți evaluatori a fost constituită printr-un apel național de candidaturi și a fost formată din: Luminița Corneanu (critic literar, traducătoare și autoare), Bogdan Ghiu (poet, eseist, traducător și jurnalist cultural) și George Volceanov (autor, traducător din limbile engleză și maghiară și editor).

Bugetul, comunicat public la lansarea Sesiunii 2023, este de 1 milion de lei. Pentru a fi eligibil în vederea finanţării, un dosar de candidatură (editură) trebuie să îndeplinească cumulativ două condiţii: să se încadreze în bugetul alocat acestei sesiuni deschise şi să aibă un punctaj mai mare de 60 de puncte.

Au fost înscrise 74 de dosare pentru programul Translation and Publication Support Programme (TPS) și două dosare pentru programul PUBLISHING ROMANIA. Primele 28 de dosare clasate în această sesiune a programului Translation and Publication Support Programme, respectiv două dosare pentru programul PUBLISHING ROMANIA, selectate în ordinea descrescătoare a punctajului rezultat ca urmare a evaluării comisiei de experți independenţi, sunt disponibile pentru consultare în documentul PDF atașat. 

Finanțările vor fi acordate cu condiția ca editura să accepte termenii contractului încheiat cu ICR. Perioada pentru semnarea contractelor dintre ICR și editurile care au câștigat finanțare în 2023 este cuprinsă între 11 aprilie şi 31 mai 2023. În cazul depășirii acestui termen, sumele disponibilizate vor fi redistribuite către următoarele dosare eligibile, în ordinea punctajului obținut în urma jurizării. Editurile care vor câștiga finanțare în urma redistribuirii bugetelor în acest fel vor fi comunicate public pe site-ul www.cennac.ro

NOTĂ: Lista finală a proiectelor care vor primi finanțare din bugetul aferent anului 2023 va fi publicată pe data de 5 mai 2023, după ce echipa CENNAC desemnată să gestioneze în plan administrativ buna desfășurare a Sesiunii 2023 a TPS & PUBLISHING ROMANIA va lua legătura cu editorii străini declarați câștigători în această primă etapă, și va confirma cu aceștia faptul că data publicării le permite să facă decontul în anul în curs. Tuturor editorilor străini care vor publica cărțile în traducere spre finalul anului, estimările indicând faptul că suma aferentă decontului se va plăti în anul 2024, li se va solicita transmiterea unei cereri în acest sens. Pentru toate cererile aflate în această situație se va proceda la încheierea unor acte adiționale, iar sumele respective însumate vor constitui un buget care va putea fi redistribuit către proiectele aflate de la poziția 29 în jos, în limita sumei totale disponibile prevăzută în acesta.

Actualizare: REZULTATE FINALE


Rezultate TPS & PUBLISHING ROMANIA - Sesiunea 2023 REZULTATE FINALE Sesiunea 2023