Rezultate contestații concurs proiecte culturale 2013

Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor depuse cu privire la desfășurarea concursului de proiecte culturale cu finanţare nerambursabilă, organizat de ICR pentru anul 2013, informează:
-întrunită la data de 26.03.2013, Comisia a respins cu unanimitate de voturi, dintr-un total de 46 contestaţii, un număr de 44. Cererile de contestare depuse ȋn termen procedural au fost reanalizate ȋn raport de condiţiile de participare, conform prevederilor Regulamentului-cadru;
-motivele respingerii fiecărei contestaţii au fost prezentate detaliat ȋn termen legal, distinct pentru fiecare petiţionar ȋn parte si comunicate prin e-mail, fax sau poștă cu confirmare de primire.
Au fost admise 2 contestaţii, respectiv cele depuse de către:
-Asociaţia “Ivan Patzaichin-Mila 23” - nr. ȋnregistrare: 3418/19.03.2013
-Fundaţia “Sergiu Celibidache” - nr. ȋnregistrare: 3099/15.03.2013

Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor