Precizări

Precizăm încă o dată că Institutul Cultural Român a depus toate rapoartele necesare în conformitate cu legea la Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă şi la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului României. Raportul de activitate cuprinde inclusiv situaţia financiară, centralizată la data de 31.12.2012 (bilanţul anual), situaţie ce conţine şi contul de execuţie privind instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii la data de 31.12.2012.

Toate documentele au fost înregistrate legal, în conformitate cu prevederile Legii 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare.

La cererea recentă a Secretariatului Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă au fost suplimentate, cu anexe, informaţiile privind perioada 1 ianuarie – 10 septembrie 2012. După cum se ştie, actuala conducere a ICR a fost numită la 11 septembrie 2012.

Raportul de activitate al ICR pe 2012 a fost precedat de un Raport preliminar, înregistrat la Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului în ianuarie 2012. Cum pe acest Raport preliminar nu au fost aduse obiecţii, el a fost dezvoltat în raportul depus pe 11 aprilie 2012.

Potrivit articolului 24 din Legea 356/2003, cu modificările şi completările ulterioare, „(4) În situaţia în care comisiile de specialitate resping raportul anual de activitate a Institutului, conducerea acestuia este obligată ca, în termen de 30 de zile, să prezinte comisiilor reunite un program de măsuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program care va fi supus dezbaterii şi aprobării celor două comisii. (5) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Institutului şi, după caz, programul de măsuri se supun dezbaterii plenului Senatului în prezenţa conducerii Institutului şi se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi”.

În conformitate cu legea, ICR este subordonat Senatului României.