Lista funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor contractuale de conducere și a funcțiilor de execuție din cadrul ICR la data de 31 martie 2024

Spre consultare, Lista funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor contractuale de conducere și a funcțiilor contractuale de execuție cu salariile aferente, în vederea respectării prevederilor art.33 din Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la data de 31 martie 2024.

DESCĂRCAȚI fișierul PDF de mai jos.


Lista funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor contractuale de conducere și a funcțiilor de execuție din cadrul ICR la data de 31 martie 2024