LISABONA. Rodica Zafiu, prelegere pe tema „Ironie și umor în traducere”

Cea de-a IX-a ediție a „Conferinței dedicate studiilor românești la Universitatea din Lisabona” (RostUL9) se va desfășura în format online, via Zoom, în perioada 22-23 ianuarie. ICR Lisabona va sprijini participarea doamnei prof. univ. Rodica Zafiu în cadrul conferinței, organizată anual, din 2012, de către Lectoratul de Limba Română de la Universitatea din Lisabona, și care urmărește promovarea identității lingvistice și culturale românești, precum și abordarea predării limbii române ca limbă străină. Reportat pentru anul 2021, evenimentul va avea aceeași temă, propusă în 2020: „Ironie și umor în traducere”.

În cadrul RostUL9, Rodica Zafiu va susține, în data de 23 ianuarie, prelegerea „Writing a thesis is like cooking a pig”: (un)translability of irony in an atypical academic guide/ „A scrie o teză este ca și cum ai găti un porc: (in)traductibilitatea ironiei într-un ghid academic atipic”. Conferința va fi organizată cu sprijinul ICR Lisabona și al Ambasadei României în Republica Portugheză.

Rodica Zafiu, profesor la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere – director al Departamentului de Lingvistică, conducător de doctorat şi cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, este autoare a unui număr impresionant de studii de specialitate publicate în ţară şi în străinătate şi a multor volume proprii sau scrise în colaborare, dintre care e suficient să-l amintesc pe cel care a primit cea mai înaltă distincţie în domeniu: Naraţiune şi poezie (All, 2000) încununat cu premiul „Timotei Cipariu” pe anul 2000 al Academiei Române. Activitatea sa didactică, incluzând şi programe de masterat şi doctorat la mai multe universităţi şi secţii ale acestora, acoperă un număr extrem de mare de discipline, înrudite dar totuşi distincte: de la numeroasele ramuri ale lingvisticii la retorică, stilistică, teoria şi tipologia textului, imagini ale limbii în modelele culturale, traductologie etc. În plus Rodica Zafiu este, la ora actuală, nu doar unul dintre cei mai prestigioşi lingvişti din România dar şi unul dintre cei mai cunoscuţi şi citiţi, graţie necontenitei sale prezenţe în paginile unor apreciate reviste de cultură, la mai multe dintre ele ţinând ani de zile o rubrică permanentă. Articolele sale din „Dilema veche”, „Dilemateca”, „Luceafărul”, „Observator cultural”, „România literară” etc., numeroasele colaborări la emisiunile dedicate limbii române de la radio şi televiziune o fac probabil în acest moment lingvistul cel mai popular şi mai urmărit de români.

Accesul la link-ul zoom va fi gratuit, prin înscriere la: https://forms.gle/eGbq5FDf2azRuMNx5.

Mai multe informații la: https://sites.google.com/campus.ul.pt/rostul9/.