Institutul Cultural Român în sprijinul industriei filmului

Institutul Cultural Roman in sprijinul industriei filmului

Institutul Cultural Român va coopera cu institutele şi companiile implicate direct în producția cinematografică din România în vederea înființării la București a Centrului European al Cinematografiei. Centrul va oferi informații, va facilita schimburile de idei, va realiza documentare și festivaluri și va sprijini creația cinematografică pe teritoriul României şi promovarea culturii şi imaginii ţării în Europa şi în lume. Obiectivul se poate finanța prin parteneriat public-privat şi atragerea de fonduri europene.
ICR susține, totodată, completarea legii cinematografiei, în vederea atragerii de investiții străine și stimulării investițiilor în producția cinematografică. Institutul va colabora, în acest scop, cu Ministerul Culturii, Centrul Național al Cinematografiei și Comisiile de specialitate din Senat și Camera Deputaților.

Inițiativa ICR are ca premize performanțele remarcabile obținute în spațiul național și internațional de industria audiovizuală din România. Cinematografia are nevoie de un sprijin puternic și durabil, exemplul unor ţări cu tradiţie precum Franţa, Germania, Italia sau Cehia fiind demn de urmat.

România se află printre puţinele țări europene care nu dispun de un sistem de stimulente eficient pentru investițiile în film. Facilităţile fiscale şi de altă natură oferite de alte țări europene industriei cinematografice au și rolul de a promova cultura locală, valorile culturale şi istorice ale ţării (monumente, atracţii turistice, oraşe, regiuni etc.).

Cităm, în sprijinul acestor inițiative, Comunicarea Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru filme și alte lucrari audiovizuale:
Este acceptat, în general, faptul că ajutorul este important pentru a sprijini producția audiovizuală europeană. Este dificil pentru producătorii de film să obțină un nivel suficient de sprijin comercial în avans (…) Riscul mare asociat cu afacerile și proiectele lor, împreună cu lipsa profitabilității percepută în acest sector, îl fac dependent de ajutorul de la stat. În aceste circumstanțe, favorizarea producției audiovizuale de către Comisie și Statele Membre are rolul de a asigura exprimarea culturii lor și capacității creative și reflectarea bogăției culturii europene.(…) În ce privește posibilul efect asupra sectorului audiovizual european, producția străină poate avea un impact de durată, deoarece, de obicei, face uz mare de infrastructura locală și angajarea actorilor locali. În mare, acest lucru poate avea astfel un efect pozitiv asupra sectorului audiovizual național. (...)

Contact media: Direcția Comunicare, biroul.presa@icr.ro, 031 7100 622