Informări

5 Feb 2013

ICR susține păstrarea identităţii naţionale, lingvistice, culturale şi religioase a românilor din Timoc

Directia Generala Românii de Pretutindeni a Institutului Cultural Român acordă o atenţie specială comunităţii româneşti din Timoc şi este preocupata în mod deosebit de sprijinul concret care trebuie acordat pentru păstrarea identităţii naţionale, lingvistice,

1 Feb 2013

Programe-cadru pentru strategia institutelor culturale românești din străinătate

Prin acțiunile pe care le întreprinde, Institutul Cultural Român se află la acest început de an într-un intens și necesar proces de recredibilizare, după o perioadă în care criticile la adresa stării și a conducerii ICR din anii 2008-2012 s-au extins în societate.

1 Feb 2013

Strategie și transparență

Actualul Institut Cultural Român are o strategie bine strucurată în ceea ce privește activitatea centralei precum și a rețelei de institute culturale amplasate în diferite țări. Această strategie a fost prezentată public și recurent de multă vreme și este accesibilă

17 Sep 2012 - 31 Jan 2013

ÎNSCRIERI // YEAH! Young EARopean Award 2013

În perioada 17 septembrie 2012 – 31 ianuarie 2013, muzicienii europeni (ansambluri, orchestre, compozitori, libretiști, profesori de muzică, interpreți) sunt invitați să se înscrie în competiția YEAH! Young EARopean Award, dedicată ideilor inovatoare în domeniul

30 Jan 2013

O prioritate a Institutului Cultural Român în 2013: asigurarea cofinanțării și atragerea de sponsorizări

În acest an, Institutul Cultural Român va susține cu precădere proiecte care beneficiază de cofinanțare, iar atragerea de resurse extrabugetare va reprezenta o preocupare strategică importantă. În acest scop, vor fi încheiate acorduri de cooperare cu alte instituții

30 Jan 2013

Precizări

Oricine este liber să comenteze funcționarea unei instituții publice, iar Institutul Cultural Român este o astfel de instituție. Sunt, însă, de îndeplinit, totdeauna și oriunde, cel puțin două condiții : a) cel care comentează să se fi informat în prealabil

28 Jan 2013

Angajare prin concurs a personalului de conducere la ICR

1. Cadru Legal 1. art. III din OUG nr. 35/2011- pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară

24 Jan 2013

Institutul Cultural Român va iniția constituirea Fundației pentru Cultura Română

Cu prilejul inaugurării joi, 24 ianuarie 2013, a filialei Banat-Crişana de la Arad, preşedintele Institutului Cultural Român, Andrei Marga, a anunțat că va fi înfiinţată o fundaţie pentru cultura română. Susținerea culturii necesită resurse. ICR este preocupat,

23 Jan 2013

2012 și prefigurarea anului 2013 la Institutul Cultural Român - raport preliminar

Este obligația legală a Institutului Cultural Român de a prezenta un raport privind activitatea din 2012. Prezentăm acest raport preliminar Comisiei de Cultură a Senatului României având în vedere împrejurarea că, prin Ordonanța de urgență a Guvernului României,

21 Jan 2013

Acord între ICR, Institutul de Diplomație Culturală din Berlin și Academia de Diplomație Culturală din Berlin

În cadrul programului de diversificare a relațiilor internaționale și de consolidare a cooperării intelectuale dintre România și statele Uniunii Europene, Institutul Cultural Român a încheiat un acord de cooperare cu Institutul de Diplomație Culturală din Berlin,

21 Jan 2013

Trei acțiuni de importanță majoră

Sunt necesare trei acțiuni de importanță majoră în România actuală – ce vor trebui întreprinse, în conjuncție, de Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerulul Tineretului și

21 Jan 2013

Precizări referitoare la inaugurarea Filialei ICR Moldova

Inaugurarea Filialei ICR Moldova, cu sediul la Iaşi, a avut loc la Casa cu Absidă, proprietate a Primăriei Municipiului Iaşi, concesionată Uniunii Scriitorilor din municipiu până în anul 2020. Autorităţile locale şi judeţene au cooperat cu Institutul Cultural