Încheierea programului-pilot privitor la filialele Institutului Cultural Român

În urma unei analize a impactului acțiunilor derulate de filialele Institutului Cultural Român din țară, în raport cu misiunea Institutului, cu prioritățile actuale și cu resursele disponibile, Comitetul Director al ICR a decis încheierea acestui program-pilot. În consecință, începând cu 31 iulie 2013, filialele ICR din interiorul țării își vor înceta activitatea.

ICR le mulțumește pentru colaborare și pentru efortul depus tuturor celor implicați în acest demers.

Programul-pilot de înființare a filialelor ICR în provinciile istorice ale României a fost lansat în luna octombrie 2012.