ICR Chișinău lansează proiectul „România - Republica Moldova: poduri de carte”

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău în colaborare cu Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din cadrul Universității de Stat din Moldova și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași lansează proiectul „România - Republica Moldova: poduri de carte”, în cadrul căruia vor fi lansate ultimele 3 numere ale revistei „Philologia”, publicate în 2023 (cu finanțare ICR), volumul de critică și istorie literară Literatura română din Basarabia: fracturi și reîntemeieri (coord. prof. Constantin Dram; Editura Universității „A.I.Cuza” din Iași, 2023) și Dicționarul explicativ al limbii române actuale (cu sinonime, antonime, paronime și exemple) - ediție în 4 volume, coordonator Ana Vulpe; Ed. Știința, 2022.

Evenimentul de lansare va avea loc la Chișinău, pe 8 februarie 2024, ora 13.00,în aula „Regina Maria”, Universitatea de Stat din Moldova.

În cadrul evenimentului, care va marca 65 de ani de la fondarea revistei „Philologia”, vor fi înmânate diplome de excelență cercetătorilor care au coordonat și îngrijit cele două volume lansate, precum și celor mai activi colaboratori ai revistei, pentru merite deosebite în promovarea și dezvoltarea științei filologice românești, ca o recunoaștere a efortului și dedicației lor.

„Philologia” este o revistă de cercetare filologică de categorie B, editată de Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Este recunoscută drept o publicație de prestigiu academic, acreditată de către ANACEC și indexată în câteva baze internaționale de date. „Philologia” este moștenitoare de drept și continuatoare a revistelor Limba și literatura moldovenească (1958-1989) și Revistă lingvistică și știință literară (1990-2009). Este o publicație de cercetare științifică al cărei scop este valorificarea și promovarea patrimoniului lingvistic și literar-folcloric românesc. Revista cuprinde câteva rubrici în care sunt prezentate materiale în funcție de aria de cercetare.

Literatura română din Basarabia: fracturi și reîntemeieri (2023, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) este primul rezultat științific editorial realizat de cercetători români de pe ambele maluri ale Prutului.

Studiile reunite în acest volum coordonat de profesorul universitar Constantin Dram reprezintă rezultatul eforturilor întreprinse de o echipă de cercetători de la Sectorul de literatură română contemporană din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (USM), coordonată de Constantin Ivanov, într-un proiect ambițios de articulare a elementelor necesare unei abordări sintetice a literaturii din Basarabia (atât la nivelul creației filclorice, cât și la nivelul celei culte).

Volumul analizează fenomenul literar din spațiul basarabean, identificând problematici recurente în literatura de după 1990, precum copilăria, migrația, drama și condiția umană în societatea totalitară, precum și aspecte ce definesc paradigma literară contemporană, începând cu tendințe pentru erotologia traumei, modele literare și semnificații ale autenticității. În ultima parte a lucrării sunt urmărite și interpretate principalele direcții ale actului exegetic și ale celui eseistic din spațiul interriveran în perioada 1990-2020. Ceea ce crește cota de interes a volumului de față este modul programatic în care fiecare lucrare urmărește specificul contextului socio-cultural local, raportat mereu la inerentele și necesarele conexiuni europene.

Dicționarul explicativ al limbii române actuale (cu sinonime, antonime, paronime și exemple) - ediție în 4 volume, coordonator Ana Vulpe; Ed. Știința, Chișinău, 2022. Autori: Vasile Bahnaru, Liliana Botnari, Livia Căruntu-Caraman, Viorica Molea, Maria Onofraș, Tamara Pahomi, Valeriu Sclifos, Lidia Vrabie, Ana Vulpe.

Dicționarul explicativ al limbii române actuale (cu sinonime, antonime, paronime și exemple) este un volum ce cuprinde peste 60 000 de cuvinte, locuțiuni și expresii frazeologice. Inventarul de cuvinte include atât lexicul de uz general: cuvinte, construcții fixe; cât și unități lexicale de uz special: termeni, unele dialectisme, arhaisme, regionalisme, cuvinte populare etc., prezente în vorbirea curentă, în manuale, lucrări științifice de popularizare, precum și o serie de inovații lexicale intrate de curând în uz, ce reflectă modificările la nivel de vocabulatr din ultima perioadă, unele, deocamdată, cu statut de recomandare. Pe lângă partea de bază - cea explicativă, articolul lexicografic mai cuprinde o gamă largă de indicații privind unele dificultăți de pronunție, de silabație fonetică, de ortografie, dificultăți de ordin morfologic etc. Totodată, definiția este urmată de elemente de echivalență sau/ și opoziție respective, precum și de exemple ce oferă modele de utilizare a cuvintelor în context.

Parteneri media: TVR Moldova, Radio Chișinău, Tele Moldova+