Hotărâri privind publicațiile editate sau sprijinite de Institutul Cultural Român

Întrucât în magazia Institutului Cultural Român sunt depozitate publicații editate sub egida ICR care nu au fost distribuite, unele în tiraje mult peste cererea pieței, altele în tiraje confidențiale, întrucât autorii unor texte pentru care publicul nu și-a manifestat interesul au primit onorarii nejustificate, dar și pentru că au fost identificate și alte neajunsuri, Conducerea Institutului Cultural Român a hotărât în ședința Comitetului Director din 03 aprilie 2013 următoarele:

•Institutul Cultural Român susține în continuare publicații consacrate din domeniul culturii române, atât cele din țară, cât și cele din afară granițelor. Sprijinul va fi acordat în funcție de disponibilitățile financiare ale instituției.

•ICR acordă o atenție deosebită digitalizării și facilitării accesului online la conținutul publicațiilor, sprijinind acțiunile în acest sens.

•Redacțiile revistelor trebuie să fie conștiente de faptul că întreg procesul de difuzare a publicațiilor se află în nemijlocita lor responsabilitate.

•ICR sprijină publicațiile consacrate și încurajează plata onorariilor și a drepturilor de autor în funcție de gradul de valorificare a revistelor. Totodată, trebuie menționat că sumele alocate pentru plata onorariilor și a drepturilor de autor trebuie să provină în cea mai mare măsură din resurse extrabugetare.