DANUBIUS – Organizarea ecleziastică și topografia creștină din zona Dunării de Jos în Antichitatea târzie

Accademia di Romania din Roma organizează conferința intitulată DANUBIUS –Organizarea ecleziastică și topografia creștină din zona Dunării de Jos în Antichitatea târzie (secolele III și VIII) - Conferința finală a ANR cu tema „Bisericile cu patru abside din Balcani în Antichitatea târzie"în perioada 28-29 noiembrie 2022, la Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (28 noiembrie) și Accademia di Romania (29 noiembrie).

Conferința din data de 28 noiembrie prezintă publicului de specialitate rezultatele descoperirii și analizării unui sit arheologic amplasat în Bulgaria, aflat la câțiva km sud de monumentul Tropaeum Traiani lângă Krușari: un edificiu de cult creștin tetraconch (cu patru abside). Descoperirea este cu atât mai relevantă cu cât permite o trimitere mai amplă la acest tip de edificii din arhitectura paleo-creștină. În data de 29 noiembrie este abordată tema bisericilor din Antichitatea târzie în Peninsula Balcanică (Zaldapa în Bulgaria, Caričin Grad în Serbia, Salone în Croația etc.), cu participarea unor specialiști din domeniu care au cercetat situri din Crimeea, Orientul Mijlociu, Africa de Nord etc.

Programul prevede intervenții ale următorilor specialiști, împărțite pe sesiuni, în cele două zile de simpozion: Dominic Moreau (surse textuale), Irina Achim, Georgi Atanasov și Albena Milanova (Zaldapa), Elio Hobdari (Zaldapa), Vujadin Ivanišević și Catherine Vanderheyde (Caričin Grad), Pascale Chevalier (Salone), Ljubinka Džidrova (Ohrid), Elena Klenina și Andrzej B. Biernacki (Cherson), Elsa Rocca (Africa de Nord), François Delahaye (Péluse).

În toamna anului 2019, componenta bulgară a Misiunii Arheologice Internaționale a descoperit, la est de Bazilica 3, resturile unui edificiu care la momentul respectiv părea a fi o biserică cu trei abside. Analizele ulterioare au dovedit că este vorba despre o descoperire mai importantă de atât și anume: o bazilică cu plan tetraconch, un tip de clădire creștină de cult despre care se crede că ar fi originară din Siria.

Irina Achim - arheolog specializat în Arheologie romană târzie, monumente paleocreștine din regiunea nord-balcanică și dispozitivele lor liturgice. Membru al Institutului de arheologie „Vasile Pârvan” din cadrul Academiei române și fost bursier „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania in Roma.