Concurs pentru selectarea unor colaboratori (contract de prestări servicii) / REZULTATE

REZULTATE

Câștigătorii concursului sunt : Dumitrică Elena-Grațiela
Isbășescu Irena
Niță Andreea Magdalena
Păduraru Manuela Camelia

Candidatii își pot ridica dosarele de candidatură de la Recepția Institutului Cultural Român începând de marți, 21 februarie, în intervalul orar 10.00-17.00.
***

REZULTATE PROBA SCRISĂ
(actualizare 7 februarie, ora 16.45)
1 AVRAMESCU OCTAV ABSENT
2 BARBU MARIA-SIMONA, nota 8, programare interviu 13:00 3 BOSTAN ANCA IOANA 6,75 RESPINS
4 BOTEANU DIANA ALEXANDRA, nota 7, programare interviu 15:00 5 BUCIUMAN NATALIA-SANDA 4,5 RESPINS
6 BUDĂU EVELINA, nota 7, programare interviu 15:00 7 CÂRLAN ANA-MARIA, nota 7, programare interviu 15:00 8 CRESTINCOV CRISTIAN 6,75 RESPINS
9 CROITORU RALUCA-IULIA, nota 8,5, programare interviu 11:00 10 DAMIAN ILINCA, nota 8, programare interviu 13:00 11 DARIE OANA 6,5 RESPINS
12 DONDAȘ SILVIA OANA 5,75 RESPINS
13 DUMITRICĂ ELENA-GRAȚIELA, nota 9, programare interviu 10:00
14 DUMITRU RUXANDRA-MARIA 6,5 RESPINS 15 GHEORGHIU OANA-LILIANA, nota 8,5, programare interviu 11:00 16 GHIRCOIAȘ GABRIELA 6,25 RESPINS
17 GÎRLEANU ROXANA, nota 8,5 programare interviu 16:00 18 GRIGORE IONELA-CRISTINA ABSENT
19 GRIGORE MONICA, nota 9, programare interviu 10:00 20 HANGIU LAURA ABSENT
21 IRICIUC ANA-IOANA, nota 8, programare interviu 13:00 22 ISBĂSESCU IRENA, nota 7, programare interviu 11:00 23 MĂRGINEANU ANA-MARIA 6,5 RESPINS
24 MARICA ANA ABSENT
25 MIHAIL PATRICIA-CAMELIA ABSENT
26 MOCANU ANCA, nota 8, programare interviu 13:00 27 MORAR ANDREI COSMIN, nota 8, programare interviu 14:00 28 MOSCU GEORGIANA XANTHULA, nota 8, programare interviu 14:00 29 MUNTEANU CRISTINA ABSENT
30 NEGOI ELIZA NICOLETA, nota 8,5, programare interviu 12:00 31 NICOLAE ALEXANDRA, nota 8, programare interviu 14:00 32 NIȚĂ ANDREEA MAGDALENA, nota 9,5, programare interviu 10:00 33 PĂDURARU MANUELA CAMELIA, nota 9, programare interviu 11:00
34 PĂLIMARIU CĂLINA DANIELA, nota 8,5, programare interviu 12:00
35 PĂSĂRICĂ RALUCA ALEXANDRA, nota 7, programare interviu 16:00
36 PETRICĂ SIMONA, nota 7,5, programare interviu 16:00
37 POIȚELEA MONICA 6,75 RESPINS
38 POP RALUCA ANA-MARIA, nota 8,25, programare interviu 14:00 39 RĂDULEȚ ANA, nota 8,5, programare interviu 12:00
40 RĂMUREANU IOANA-RUXANDRA, nota 7,5, programare interviu 16:00
41 RENTEA BOGDAN - MĂDĂLIN, nota 8, programare interviu 14:00
42 ROMAGNO ANDRADA, nota 8, programare interviu 8 14:00
43 ROTAR ANCA, nota 9,5, programare interviu 10:00
44 RUSU DRAGOȘ NICOLAE ABSENT
45 ȘERBAN OANA TEODORA, nota 8,75, programare interviu 11:00 46 SIMILEA MONICA 6,75 RESPINS
47 SINCA LAURA LUCIA 6,5 RESPINS
48 SPERIATU LOREDANA-MARIA ABSENT
49 STANCIU CLAUDIU-STELIAN, nota 7,25, programare interviu 16:00 50 STĂNESCU IOANA-MARIA, nota 9, programare interviu 11:00
51 ȘTEFĂNESCU BOGDAN, nota 10, programare interviu 10:00
52 STEFĂNESCU DANIELA, nota 9, programare interviu 12:00
53 TAKÁCS SILVIA 6,75 RESPINS
54 TĂNASE NICOLETA-ALINA, nota 8,5, programare interviu 12:00
55 TANISLAV ANDREEA-GABRIELA, nota 9,5, programare interviu 10:00
56 TĂUT VAL-CODRIN, nota 8, programare interviu 15:00 57 TOMA LENICA-CRISTINA ABSENT
58 TRAISTĂ IOANA ABSENT
59 TRANCĂ ADRIANA, nota 8, programare interviu 15:00 60 TRUȘCULESCU ȘTEFANIA MĂDĂLINA 5,75 RESPINS
61 ȚUPRAN MARINA 6,5 RESPINS
62 VASILOAIE EUGENIA, nota 8,5, programare interviu 12:00 63 VÎRLAN ANAMARIA-RAMONA, nota 7,5, programare interviu 16:00
64 VLĂDESCU ADELINA GEORGIANA, nota 7,5, programare interviu 17:00
65 VODĂ OANA, nota 8, programare interviu 15:00
66 VREMEȘ CRISTINA, nota 8,5, programare interviu 13:00
67 ZIPISI MANUELA, nota 8,5, programare interviu 13:00


***

Actualizare 3 februarie
CONCURSUL SE VA DESFĂŞURA LA SEDIUL ICR (ALEEA ALEXANDRU 38) DUPĂ CUM URMEAZĂ:
Marţi, 7 februarie, de la ora 10:00, va avea loc proba scrisă.
Miercuri, 8 februarie, începând cu ora 10:00, vor avea loc interviurile candidaţilor admişi după proba scrisă (o programare pe ore a candidaţilor admişi la interviu va fi disponibilă pe site-ul ICR începând cu data de marţi, 7 februarie – ora 17:00).

***

Institutul Cultural Român, cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, organizează, în perioada 7-8 februarie 2012, concurs pentru selectarea unor colaboratori (contract de prestări servicii), în vederea implementării proiectelor româneşti participante la Olimpiada Culturală de la Londra , program britanic de anvergură, menit să celebreze creativitatea şi diversitatea formelor de expresie artistică în contextul participării internaţionale la Jocurile Olimpice. Tema principală a programului este Londra, memoria, cultura şi identitatea oraşului.

Institutul Cultural Român va participa în cadrul Olimpiadei Culturale cu un program de proiecte care să genereze un impact semnificativ şi să distingă, prin excelenţă, oferta românească între cele peste 1 000 de evenimente artistice programate să se deruleze sub egida Olimpiadei Culturale.

Candidaţii selectaţi vor colabora cu echipa Direcţiei Generale Institute Culturale Româneşti din Străinătate, la sediul din Bucureşti al Institutului Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38, sector 1), pe perioade cuprinse între 1 şi 5 luni calendaristice.

Cerinţe privind înscrierea la concurs:
- studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării;
- cunoaşterea unei limbi străine;
- cunoaştere şi interes pentru mediul artistic şi cultural românesc şi internaţional;
- bune cunoştinţe de operare PC;
- excelente abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, perseverenţă, creativitate, rezistenţă la muncă în condiţii de stres, adaptabilitate, iniţiativă.

Atribuţii:
- candidaţii admişi vor întocmi, conform cerinţelor, toate documentele interne şi externe necesare implementării proiectelor româneşti participante la Olimpiada Culturală de la Londra;
- vor comunica cu partenerii de proiect pentru stabilirea tuturor detaliilor operative;
- vor participa, alături de ceilalţi angajaţi ai Direcţiei Generale Institute Culturale Româneşti din Străinătate, la buna desfăşurare a activităţilor menţionate.

BIBLIOGRAFIE
Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare.
Atenţie! Vor fi testate şi cunoştinţele privind mediul cultural şi artistic românesc şi internaţional şi cele din domeniul managementului proiectelor culturale.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
- concursul va cuprinde o probă scrisă şi un interviu;
- condiţia de a participa la interviu este obţinerea notei minime 7 la proba scrisă.

Dosarul de concurs se va depune personal la sediul Institutului Cultural Român, Serviciul Resurse Umane, până la data de 3 februarie 2012 (inclusiv) şi va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere tip (se obţine de pe pagina www.icr.ro sau de la sediul ICR);
b) fişă personală tip (se obţine de pe pagina www.icr.ro sau de la sediul ICR);
c) curriculum vitae actualizat;
d) 2 fotografii;
e) copie a actului de identitate însoţită de original;
f) copie a diplomei de licenţă, însoţită de original;
g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate a candidatului;
h) copii ale altor diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor (dacă sunt relevante), însoţite de original;
i) o scrisoare de recomandare, privind activitatea profesională şi profilul moral, din partea unei persoane care cunoaşte în mod nemijlocit performanţele candidatului;
j) un dosar de plastic.

Copiile documentelor solicitate mai sus vor fi însoţite de documentele în original, pentru a se putea certifica valabilitatea lor.
Menţionăm că documentele în original vor fi eliberate pe loc, imediat după certificarea valabilităţii lor.
Doar dosarele de candidatură complete vor fi înregistrate şi vor intra în concurs.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului vor putea depune contestaţie, la Institutul Cultural Român, în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează în termen de 5 zile de la depunere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, aprobată de preşedintele Institutului Cultural Român, care va avea o altă componenţă decât Comisia de evaluare.

Rezultatele concursului vor fi anunţate public la avizierul instituţiei și pe pagina www.icr.ro, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, sub forma unei liste a candidaţilor declaraţi admişi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 031 7100 641

fişa personală cerere tip