Concurs pentru ocuparea unor posturi la ICR din străinătate

Candidaţii sunt rugaţi să verifice listele şi să anunţe eventualele observaţii la Direcţia Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Externe, la numerele de telefon: 4311231 sau 4311236.
Probele de concurs se vor desfăşura după următorul program: 

10 - 13 decembrie 2007 – susţinerea probei interviu se va desfăşura la Casa Eminescu (Aleea Alexandru, nr. 31) astfel:

10 decembrie 2007:
ora 10:00 - ICR Madrid
ora 11:00 - ICR Praga
ora 13:00 - ICR Lisabona
ora 13:30 - ICR Tel-Aviv 

11 decembrie 2007:
ora 10:00 - Accademia di Romania
ora 13:00 - ICR Varşovia şi ICR New York 

13 decembrie 2007:
ora 13:00 - ICR Budapesta

17 decembrie 2007 – anunţarea rezultatelor concursului.


26 noiembrie 2007
susţinerea probei scrise - ora.9.00, sala Gafencu, intrarea principală a MAE (intrarea se face pe baza actului de identitate);
susţinerea probei practice - ora 13.00, la ICR, Aleea Alexandru, nr.38
30 noiembrie 2007 - anunţarea rezultatelor probei scrise;
5 decembrie 2007, orele 16.00 - termen limită pentru depunerea contestaţiilor, la Direcţia Resurse Umane, Aleea Alexandru, nr.31, la Relaţiile cu publicul;
7 decembrie 2007 - anunţarea rezultatelor contestaţiilor;


Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Institutul Cultural Român, organizează, în intervalul octombrie-noiembrie 2007, un concurs pentru ocuparea a 12 posturi de referent principal relaţii, pentru următoarele Institute Culturale Româneşti din străinătate:

 ICR Budapesta – 3 ( din care 2 la filiala Szeged)
 ICR Lisabona-1
 ICR Madrid-2
 ICR New York-1
 ICR Praga-1
 Accademia di Romania-1
 ICR Tel Aviv-2
 ICR Varşovia-1

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, condiţiile şi probele specifice pentru fiecare post, formularele de înscriere (cerere tip, CV), precum şi relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Direcţia Resurse Umane din MAE, tel. 4311231, 4311236, precum şi de pe pagina web a MAE www.mae.ro la capitolul Oportunităţi de angajare şi pe site-ul ICR, www.icr.ro.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse la sediul MAE din Aleea Alexandru nr. 31, sectorul 1, Bucureşti, pana la data de 21 noiembrie 2007 (inclusiv), după următorul program: de luni până vineri, între orele 10.00-16.00.