CONCURS ICR // Lista proiectelor eligibile și neeligibile (actualizat) / REZULTATE

(actualizare 22 aprilie 2013) Lista proiectelor culturale selectate pentru acordarea finanțărilor nerambursabile pentru anul 2013
Institutul Cultural Român (ICR) a alocat pentru concursul de proiecte cu finanțare nerambursabilă suma de 450.000 RON. Urmează ca, în partea a doua a anului 2013, în funcție de rectificarea bugetară a Guvernului României, ICR să deschidă un nou concurs de proiecte cu finanțare nerambursabilă.
În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul-cadru al concursului, au primit finanțare proiectele care au îndeplinit următoarele condiții cumulative, în limita bugetului alocat de Institut pentru anul 2013:
• proiectul a obținut la evaluare un punctaj total de minimum 75 de puncte;
• există buget disponibil după aprobarea succesivă a proiectelor, în ordinea clasamentului;
• în caz de punctaje egale, poate primi finanțare propunerea de proiect cu bugetul mai mic;
• în cazul în care mai multe propuneri de proiect ale aceluiași solicitant întrunesc condițiile de acordare a finanțării, poate primi finanțare o singură propunere, cea care a obținut punctajul mai mare.

După etapa administrativă de verificare a dosarelor, au fost constituite opt comisii de selecție, din care au făcut parte specialiști independenți, experți recunoscuți în domeniile tematice ale proiectelor supuse jurizării. Cele opt comisii de selecție special constituite au stabilit ierarhia ofertelor culturale în funcție de criteriile cuprinse în grila de evaluare, stabilind punctajele pentru fiecare proiect în parte.
Pentru fiecare proiect câștigător, ICR acordă finanțare în sumă maximă de 26.606 de lei.
Potrivit prevederilor Regulamentului-cadru al concursului, rezultatele evaluării experților nu pot fi contestate.
Solicitanții proiectelor câştigătoare sunt obligați să depună până la data 29 aprilie 2013 cererile pentru încheierea contractelor de finanțare în baza cărora se va face programarea pentru semnarea contractelor. Cererile pot fi trimise prin e-mail, la adresele doina.ovedenie@icr.ro,irina.iacob@icr.ro, și prin poștă, cu confirmare de primire, la Registratura ICR, adresa: Aleea Alexandru nr. 38, 011824, sector 1, București, cu mențiunea „Pentru concursul de proiecte cu finanțare nerambursabilă”.
În cazul în care asociațiile sau operatorii culturali nu adresează în termen cererile menționate mai sus, se va considera că au renunțat la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă și, implicit, la finanțarea acordată de ICR.

Rezultatele concursului se găsesc în lista atașată mai jos (vezi Documente atașate).

***

Componența comisiilor de evaluare

Comisia „Teatru”Alice-Anca Georgescu
Monica-Ștefania Andronescu
Nicoleta Vuțescu (reprezentant ICR)

Comisia „Film”Alina Sălcudeanu
Magda Dona-Mihăilescu
Bogdan Popescu (reprezentant ICR)

Comisia „Patrimoniu Cultural-Folclor, meșteșuguri tradiționale, vinul ca produs cultural” Ion Ghinoiu
Bogdan-Ionuț Iancu
Jachi Florea (reprezentant ICR)

Comisia „Patrimoniu Cultural – Cultura minorităților”Mihai Chioveanu
Felicia Waldman
Adriana Nicoară (reprezentant ICR)

Comisia „Muzică”
Irinel-Costelia Anghel
Sebastian Crăciun
Bogdan Popescu (reprezentant ICR)

Comisia „Arhitectură”Sorin-Ilie Vasilescu
Laura Andreea Burlacu
Bogdan Popescu (reprezentant ICR)

Comisia „Literatură”Sorin Preda
Paul Cernat
Nicoleta Vuțescu (reprezentant ICR)

Comisia „Arte vizuale”Pavel Șușară
Silvelia-Ruxandra Demetrescu
Adriana Nicoară (reprezentant ICR)


***


(actualizare 28 martie 2013)
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor depuse cu privire la desfășurarea concursului de proiecte culturale cu finanţare nerambursabilă, organizat de ICR pentru anul 2013, informează:
-întrunită la data de 26.03.2013, Comisia a respins cu unanimitate de voturi, dintr-un total de 46 contestaţii, un număr de 44. Cererile de contestare depuse ȋn termen procedural au fost reanalizate ȋn raport de condiţiile de participare, conform prevederilor Regulamentului-cadru;
-motivele respingerii fiecărei contestaţii au fost prezentate detaliat ȋn termen legal, distinct pentru fiecare petiţionar ȋn parte si comunicate prin e-mail, fax sau poștă cu confirmare de primire.
Au fost admise 2 contestaţii, respectiv cele depuse de către:
-Asociaţia “Ivan Patzaichin-Mila 23” - nr. ȋnregistrare: 3418/19.03.2013
-Fundaţia “Sergiu Celibidache” - nr. ȋnregistrare: 3099/15.03.2013

***

PRECIZARE - Eligibilitatea proiectelor se referă strict la aspecte de ordin tehnico-financiar (actele justificative cerute să însoțească proiectele respective) și la încadrarea în legislație.

Se înțelege că, de îndată ce dosarul cu actele tehnico-financiare va fi depus și corespunde cerințelor legale, proiectul devine eligibil. În acest sens, solicităm respectarea perioadei legale de contestație în așa fel încât să poată fi luate în discuție toate proiectele ce au documentația în conformitate cu OG nr 51/1998 (privind îmbunătățirea sistemelor de finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată prin Legea nr 245/2001 cu modificările și completările ulterioare).

După încheierea perioadei de contestație și analiza contestațiilor, Direcția Generală Promovarea Creației din ICR va publica lista definitivă a proiectelor ce sunt eligibile sub aspectele menționate.

Ultima zi de depunere a contestațiilor este 19 martie.


***

Astăzi, 13 martie 2013, s-a încheiat etapa administrativă de selecție a dosarelor depuse în cadrul concursului de proiecte anunțat de Institutul Cultural Român în data de 29 noiembrie 2012.

Conform art. 11 alin 2 din Odonanța nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor cultural, modificată și completată, autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica dacă solicitanții întrunesc toate condițiile de participare la selectie.

Pentru proiectele declarate neeligibile, fiecare aplicant va primi, în cursul zilei de astăzi, un e-mail în care li se va explica motivul pentru care dosarul a fost declarat neeligibil.

Contestațiile pot fi depuse la Registratura ICR, conform art. 14 alin 1 din Odonanța nr. 51 din 11 august 1998, modificată și completată, în maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatelor selecției (data afișării pe site-ul ICR). Ultima zi de depunere a contestațiilor este luni, 18 martie 2013, ora 16.00.

Suma totală alocată pentru acest concurs este de 450 000 RON.

Evaluarea aplicaţiilor eligibile va avea loc in urmatoarele două săptămâni în comisiile de specialitate, conform Regulamentului-cadru.
Institutul Cultural Român le mulțumește tuturor aplicanților pentru proiectele înscrise în concurs.

Vezi LISTA PROIECTELOR.

Detalii despre concurs: AICI


Lista proiecte eligibile si neeligibile REZULTATE concurs proiecte - general