Concurs de proiecte pentru publicaţiile culturale în limba română

A. Publicaţii culturale din Republica Moldova B. Publicaţii culturale din Europa Occidentală

A. Consecvent tradiţiei sale de a susţine publicaţiile culturale de calitate din Republica Moldova, INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN, prin Direcţia Români din Afara Ţării, scoate la concurs şapte poziţii din următoarele domenii de interes:
1. poziţie pentru reviste culturale dedicate elevilor/adolescenţilor;
2. poziţie pentru reviste culturale dedicate studenţilor şi tinerilor intelectuali;
3. poziţie pentru reviste culturale dedicate istoriei şi culturii din Republica Moldova;
4. poziţie pentru reviste culturale din afara Chişinăului;
5. poziţie pentru reviste culturale dedicate creaţiei literare şi artistice;
6. poziţie pentru reviste culturale dedicate creaţiei literare şi artistice a tinerilor;
7. poziţie pentru reviste dedicate didacticii predării limbii şi literaturii române sau cu altă tematică educativ-culturală.

Cuantumul total al finanţării pentru cele şapte publicaţii pe întreg anul 2010 este de 200 000 Euro. (Vezi în Anexa 1 – Regulamentul de concurs. Detalii în documentele ataşate)

B. Începând cu anul 2010, INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN, prin Direcţia Români din Afara Ţării, scoate la concurs două poziţii pentru reviste culturale în limba română de pe teritoriul Europei Occidentale.
Cuantumul total al finanţării pentru cele două publicaţii pe întreg anul 2010 este de 20 000 Euro. (Vezi în Anexa 2 – Regulamentul de concurs. Detalii în documentele ataşate.)

Etapele desfăşurării concursului din anul 2009 vor fi următoarele:

- 23 noiembrie: ultimul termen de predare a dosarelor de candidatură;
- 24 noiembrie: jurizarea dosarelor de candidatură de către o Comisie de experţi independenţi;
- 25 noiembrie: anunţarea rezultatelor concursului;
- 26-27 noiembrie: depunerea şi analiza contestaţiilor;
- 30 noiembrie: anunţarea rezultatelor finale.


Anexa 1.1 - detalii concurs (publicatii Republica Moldova) Anexa 1.2 - formular de concurs (Republica Moldova) Anexa 1.3 - declaratie pe propria raspundere (Republica Moldova) Anexa 2.1 - detalii concurs (publicatii din Europa Occidentala) Anexa 2.2 - formular de concurs (Europa Occidentala) Anexa 2.3 - declaratie pe propria raspundere (Europa Occidentala)