Bursele Institutului Cultural Român în 2015

Institutul Cultural Român continuă, în 2015, programele de burse și rezidențe destinate artiștilor plastici, muzicienilor, cercetătorilor, arhitecților și urbaniștilor români, românilor din afara țării, traducătorilor din limba română profesioniști și în formare, precum și cercetătorilor și jurnaliștilor străini.
Bursele „Constantin Brâncuşi“ şi „George Enescu“ le oferă artiștilor plastici și muzicienilor posibilitatea de a petrece o perioadă de trei luni la Cité Internationale des Arts din Paris.
Obiectivul principal programului este introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene, prin oferirea şansei de a lucra într-un mediu artistic internaţional (în arte plastice şi muzică). Programul se adresează artiştilor plastici şi muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate și cu performanţe recunoscute în domeniu.

Valoarea unei burse este de 4 545 EUR pentru 3 luni.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2015
Mai multe detalii aici.

Bursele „Lucian Blaga“ se adresează cercetătorilor români şi constau în subvenţia pentru un stagiu academic de trei luni în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie universitară sau de cercetare din străinătate. Program este dedicat schimburilor academice, vizând doctoranzi şi cercetători consacraţi, care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească în directă legătură cu o altă temă mai largă ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic (universităţi, institute de cercetare, biblioteci, etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat, respectiv a lucrărilor care urmează a fi publicate.
Sumele acordate : 4 500 euro/bursă
Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 iulie 2015
Mai multe detalii aici.

Bursele „Ion Mincu“: programul, inaugurat în anul 2013, urmărește încurajarea absolvenţilor la nivel de masterat şi doctorat în domeniile arhitecturii și urbanismului și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare din Europa. Instituţiile sunt alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil.
Sumele acordate: 3000/bursă
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 septembrie 2015
Mai multe detalii aici.

Bursele pentru românii din afara țării constau în sprijinul financiar pentru un stagiu de două luni într-o instituţie din România. Acest program este dedicat exclusiv perfecţionării academice, adresându-se studenţilor masteranzi şi doctoranzi, pentru pregătirea lucrărilor de masterat/doctorat. Bursele, în număr de trei, se acordă cetăţenilor de origine română care trăiesc în afara ţării.
Valoarea unei burse este de 2 000 euro/bursă
Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 iulie 2015
Mai multe detalii aici.

Bursa destinată cercetătorilor străini constă din sprijinul financiar pentru un stagiu de trei luni într-o instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări de cercetare asupra unei problematici care vizează societatea românească. Bursa este destinată doctoranzilor care lucrează pe o temă care priveşte spaţiul românesc şi vizează perfecţionarea academică pentru pregătirea lucrărilor de doctorat.
Sumele acordate: 3 000 euro/bursă
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2015
Mai multe detalii aici.

Bursele de cercetare și documentare destinate jurnaliştilor culturali străini constau în susținerea financiară a unui stagiu de documentare de o lună în România, în vederea promovării fenomenului cultural românesc în presa străină. Se acordă burse jurnaliştilor străini care propun proiecte reflectând diverse aspecte ale culturii românești. Numărul de burse acordate anual este de 10, distribuite în funcţie de perioada convenită împreună cu jurnaliştii selectați, până la sfârșitul anului calendaristic. Aceştia îşi vor desfăşura perioada de documentare pe durata unei singure luni.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 aprilie 2015Sumele acordate: 1 500 euro/bursăMai multe detalii aici.

Bursele pentru traducători profesionişti. Programul îşi propune o colaborare cât mai strânsă cu traducătorii profesionişti, specializaţi în traducerea autorilor români în limbi străine. Candidaţilor selecţionaţi li se oferă posibilitatea de a traduce în România şi de a interacționa în mod direct cu scriitorii, editorii și traducătorii români, precum şi cu mediul care defineşte literatura română.
Sume acordate: 2 000 EUR (1 000 EUR pentru o lună, respectiv 2 000 EUR pentru cele două luni, împărţiţi în două tranşe egale).
Data limită pentru depunerea dosarelor : 30 iunie 2015
Mai multe detalii aici.

Rezidenţe pentru traducători în formare. Programul de rezidenţe îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române într-un număr cât mai mare de limbi străine, precum şi o colaborare mai strânsă cu traducătorii profesionişti existenţi. În acest scop, candidaţilor selecţionaţi li se oferă o rezidenţă de o lună în România. Se asigură un număr de trei cursuri pe săptămână, timp de trei săptămâni, având ca invitați profesori consacrați în trei domenii importante, pe care bursierii le vor studia pe durata stagiului: Introducere în limba română – noțiuni de gramatică și sintaxă; Introducere în literatura română și Seminarii de traductologie. Se asigură cazarea pentru cei zece bursieri pe toată durata stagiului de o lună la complexul Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia, precum și transportul pentru cursuri între Mogoșoaia și București.
Valoarea unei rezidenţe: 1 000 EUR/persoană
Numărul de rezidenţe acordate anual: 10
Data limită pentru depunerea dosarelor : 15 august 2015

Mai multe detalii aici.