Strategie și transparență

Actualul Institut Cultural Român are o strategie bine strucurată în ceea ce privește activitatea centralei precum și a rețelei de institute culturale amplasate în diferite țări. Această strategie a fost prezentată public și recurent de multă vreme și este accesibilă oricărui interesat, pe site-ul instituției. De pildă, documentul amplu ce conține programele Institutului Cultural Român, cu titlul Programele ICR 2012-2013, a fost publicat pe portalul instituției încă din octombrie 2012. Acest document este însoțit de numeroase explicitări ale conducerii instituției și ale Direcției Generale Reprezentanțe în Străinătate. Mulți dintre cei care vorbesc despre strategie nu știu, probabil, că Institutul Cultural Român editează, din octombrie 2012 încoace, în mod periodic, Buletinul Informativ al ICR. În această publicație se află toate deciziile, inclusiv cele strategice ale instituției. Mai trebuie menționat faptul că Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate a publicat un document privind opțiunile strategice ale Institutului Cultural Român în străinătate, care a fost mediatizat și tipărit.
În 18 ianuarie 2013, președintele Institutului Cultural Român a remis Senatului României raportul preliminar, intitulat „2012 și prefigurarea anului 2013” la Institutul Cultural Român, care cuprinde opțiunile strategice hotărâtoare. Recent, Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate a comunicat toate reperele necesare, inclusiv directorilor institutelor române din străinătate.

Există o strategie-cadru a Institutului Cultural Român pe anul 2013, structurată pe trei linii directoare majore privind promovarea României culturale: profilul identitar, creativitatea românească și creația contemporană în dialogul intercultural.

Iată, deci, cât de eronată este pretenția unor ignoranți, voiți sau nevoiți, cu privire la strategia Institutului Cultural Român.

Precizăm că actuala strategie alocă sume prioritare din bugetul propriu pentru desfășurarea activității institutelor culturale române din străinătate, prin dezvoltarea unor proiecte-cadru solide, menite să creeze prestigiu și o vizibilitate autentică a culturii române în străinătate.

Mihai Milca
Director General