Sărbătoarea Sf. Andrei pe stil vechi, la românii din Timoc

În zilele de 12 şi 13 decembrie 2010, Institutul Cultural Român, prin Direcția Români din Afara Țării, în parteneriat cu Asociația Ariadnae Filum din Serbia (Timoc), organizează la Bor, în nord-estul Serbiei, o serie de evenimente culturale prilejuite de Sărbătoarea Sfântului Andrei pe stil vechi. Programul manifestărilor cuprinde expoziții de fotografie, lansări de carte și concerte de muzică populară românească.

Cu acest prilej, va fi lansată lucrarea Obiecte sacrale ale voievozilor ugrovlahi în spațiul zonei Timocului de Slavoljub Gacović, cercetător etnic român din Timoc care a mai publicat două culegeri de texte populare din această regiune: Petrecătura (Cântec de petrecere a răposatului) la vlahii ungureni și Descântatul în cultul morţilor la vlahii din Serbia de nord-est., reprezentative pentru cultura românilor din Timoc. De asemenea, va fi vernisată o expoziție documentară cuprinzând fotografii ale aceluiaşi cercetător, care prezintă bisericile și mănăstirile din Timoc în care şi-au lăsat însemnele domnitori și boieri ai Valahiei din secolele XV- XVI (Mănăstrița, Coroglaș din satul Miloșevo, Lăpușnea-Radulinaț, Vratna de la Negotin, Lozița de la Bolievaț, Crepicevaț de la Bolievaț etc.).

Tot în cadrul proiectului va fi lansat, în premieră în Serbia, albumul Timoc. Lumea de dincolo, cuprinzând fotografii de Marius Olteanu, recent publicat de Editura ICR. Fotografiile din album sunt rezultate ale proiectului „Mediateca românilor din Timoc", derulat de Institutul Cultural Român în perioada aprilie – octombrie 2009, în cadrul unui proiect având ca scop promovarea patrimoniului istoric şi cultural al comunităţii româneşti din Timoc, prin valorificarea cercetărilor de teren pe teme antropologice şi etnografice şi mediatizarea lor în România şi în străinătate.

De asemenea, vor fi proiectate filmele documentare: Balkan Love Story, regia: Ionuț Pițurescu și Timoc. Lumea de dincolo, regia: Marius Olteanu, rezultate ale aceluiași program. Programul se va încheia cu un recital de muzică populară românească susținut de Florin Vasilică și grupul Teleormanul.

Proiectul face parte din strategia ICR de sprijinire a comunităților românești din vecinătatea României pentru păstratrea identității culturale, lingvistice și religioase și continuă seria proiectelor ICR derulate în Timoc în ultimii patru ani. Unul dintre cele mai importante astfel de proiecte este realizarea iconostasului Bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi Sfânta Parascheva" din Mălainița, păstorită de protopopul de Dacia Ripensis, Boian Alexandrovici. În anul 2008, cu sprijinul ICR și în parteneriat cu Asociaţia pentru cultură a Rumânilor din Sârbie „Rumâni Ortodocşi" din Mălainiţa, a fost finalizată pictura bisericii românești de la Mălainița. Institutul Cultural Român își exprimă astfel preocuparea pentru comunitatea românească din Timoc, în contextul recentelor dezbateri din Serbia de Răsărit, referitoare la protejarea drepturilor minorității etnice românești din ţara vecină.