Rezultatele concursului de selecţie a proiectelor care vor reprezenta România la Bienala de Artă de la Veneţia 2011

În perioada 6-8 decembrie 2010 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise în Concursul Naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 54-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia (4 iunie – 27 noiembrie 2011).
Au fost înscrişi 23 de participanți, cu un număr total de 24 de proiecte (vezi Anexa)

În urma evaluării proiectelor înscrise în concurs și având în vedere criteriile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Concursului, publicat pe site-ul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, al Ministerului Afacerilor Externe şi al Institutului Cultural Român, juriul a desemnat câștigătoare următoarele proiecte:

1. Pentru Pavilionul României din Giardini di Castello a fost desemnat câştigător proiectul cu nr.11; punctaj: 239 Titlu: Performing History
Autori: Ion Grigorescu, Anetta Mona Chisa, Lucia Tkacova; curatori: Maria Rus Bojan, Ami Barak, Bogdan Ghiu
Motivaţie: Proiectul cu titlul Performing History, punctat favorabil de majoritatea membrilor juriului a fost apreciat ca fiind cea mai convingătoare propunere pentru spaţiul expoziţional din Pavilionul României din Giardini di Castello în contextul Bienalei, atât prin tematica propusă cât şi prin reprezentativitatea artiştilor. Experienţa curatorilor, colaborările pe care echipa intenţionează să le stabilească, precum şi strategia de promovare a proiectului garantează reuşita acestui demers.

2. Pentru Noua Galerie a I.R.C.C.U. Veneţia a fost desemnat câştigător proiectul cu nr.10, punctaj: 216 Titlu: Romanian Cultural Resolution
Autori: Adrian Bojenoiu, Alexandru Niculescu
Motivaţie: Proiectul intitulat Romanian Cultural Resolution, selecţionat în unanimitate de Juriu pentru a fi prezentat în Noua Galerie a I.R.C.C.U. din Veneţia, a fost considerat adecvat datelor spaţiului expoziţional şi contextului Bienalei.
Prin conţinutul său se recomandă ca platformă de documentare, informare şi comunicare pentru o întreagă generaţie de artişti.
Experienţa managerială a echipei şi solida activitate a artiştilor au confirmat capacitatea de a reprezenta arta românească într-o formulă coerentă.

Juriul Concursului a avut următoarea componenţă:
1. Marius BABIAS - membru
2. Fabio CAVALLUCCI - membru
3. Alexandru DAMIAN, vicecomisar – membru
4. Erwin KESSLER – membru
5. Monica MORARIU, comisar - preşedinte
6. Alexandru PATATICS – membru
7. Oana TĂNASE – membru

Juriul a acordat punctaje astfel:
maximum 20 de puncte pentru criteriul:
- conceptul inovator şi sustenabilitatea proiectului în contextul artei contemporane internaţionale în general şi al Bienalei în special
şi maximum 10 puncte pentru criteriile:
- capacitatea prezumtivă a echipei proiectului de a materializa un proiect de o asemenea anvergură; măsura în care proiectul dă dovadă de o construcţie fundamentată şi logică;
- fezabilitatea proiectului - posibilitatea de realizare practică şi încadrarea în bugetul estimat; raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului;
- strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia.

Comisarul, numit de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi vicecomisarul, numit de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, au acordat maximum 10 puncte doar pentru fezabilitatea proiectelor.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Concursului, câștigătorii vor negocia cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național (pentru proiectul Performing History), respectiv Institutul Cultural Român (pentru proiectul Romanian Cultural Resolution) condițiile de realizare ale proiectelor.


Anexa