REZULTATE pentru Bursa destinată cercetătorilor străini - 2022

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Bursa destinată cercetătorilor străini - 2022, şedinţă desfăşurată în data de 23.08.2022, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

Nr. crt.

   Numele şi prenumele candidatului

  Media finală

   ADMIS / RESPINS

1.

   Mariana Țăranu

   90.67

  ADMIS

2.    

   Ivana Ivanic  

   89.67

  ADMIS

3.

   Gumenîi Ion 

   85.67

  ADMIS

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

  1. Prof. Univ. Dr. Marinescu Valentina – Universitatea din București;
  2. Lect. Univ. Dr. Georgiana – Savina Udrea-Negoescu – S.N.S.P.A;
  3. Conf. Univ.Dr. Marian Vild - Universitatea din Bucureşti;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.

Menționăm că au fost jurizate dosarele depuse în anul 2020.