REZULTATE - Bursele „ ION MINCU” -2018

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul BURSA „ION MINCU”-2019, şedinţă desfăşurată în data de 20.05.2019, au fost declaraţi câştigători următorii candidati:

Numele şi prenumele candidatului:

1. NEMȚEANU IRINA – TEODORA

2. CURCĂ ROBERTA – ELENA

Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:


Conf. univ. dr. Cerasella Crăciun -Facultatea de Urbanism;Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti;

Conf. univ. dr. Alexandru-Ionuţ Petrişor -Facultatea de Urbanism; Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti;

Conf. univ. Duda Emilia Maria -Facultatea de Arhitectură; Universitatea Spiru Haret;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.

Acest tip de bursă a fost inaugurat în 2013, având drept scop încurajarea absolvenţilor de arhitectură la nivel de masterat şi doctorat în domeniile acestora de activitate și perfecţionarea studiilor, timp de două luni, în cadrul unor instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase din Europa, alese de candidaţi în funcţie de proiectele de cercetare gândite în prealabil. Bursele „Ion Mincu” se acordă arhitecților români în vederea pregătirii lucrărilor științifice pe o temă relevantă pentru societatea academică românească, timp de două luni, în cadrul unor instituţii, atât din străinătate, cât și din România.