REZULTATE - Burse „Constantin Brâncuși” 2019

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul Burse ”Constantin Brâncuși” 2019, care a avut loc în data de 07.03.2019, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Numele şi prenumele candidatului

1. David Cristina

2. Budeș Alexandru – Mihai

Membrii Comisiei de jurizare au fost: conf.univ.dr. Cristian Robert Velescu, lect.univ.dr. Adrian Guță, lect.univ.dr. Roxana Trestioreanu

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie au fost dezvoltate conform prevederilor Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea ICR.

Bursele „Constantin Brâncuşi” se acordă artiştilor plastici şi constau în subvenţia pentru un stagiu de trei luni la instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts). Obiectivul princial al acestui program este introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene, prin oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic internaţional în sectorul artelor plastice. Programul se adresează artiştilor plastici români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu. Sunt oferite două burse anuale „Constantin Brâncuşi“, pentru perioade de câte 3 (trei) luni, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts, Paris.