Personalități din R. Moldova salută numirea noului director al ICR „Mihai Eminescu“ Chișinău

O serie de personalități din Republica Moldova salută numirea acad. Valeriu Matei în funcția de președinte al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău într-o scrisoare adresată ministrului Afacerilor Externe, Titus Corlățean, și președintelui ICR, Andrei Marga.

Printre semnatari se numără Valeriu Saharneanu, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, deputat al Parlamentului Republicii Moldova, acad. Nicolae Dabija, membru de onoare al Academiei Române, președinte al Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova, dr. Vasile Bahnaru, director al Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, acad. Mihai Cimpoi, președinte al Asociației Naționale a Oamenilor de Creație din Moldova, membru de onoare al Academiei Române și membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, deputații Nae Simion Pleșca și Ion Hadârcă și scriitorii Aurelian Silvestru, Ianoș Țurcanu, Iulian Filip, Nina Josu, Elena Tamazlâcaru, Eugen Gheorghiță și Dan-Dumitru Maxim.

Vă prezentăm mai jos textul integral al scrisorii:

„Salutăm din tot sufletul numirea domnului acad. Valeriu Matei în funcția de președinte al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău.Credem că învestirea sa în această calitate va contribui efectiv la reformarea activității Institutului în spiritul unității spațiului cultural românesc și al dialogului valoric european.

Academicianul Valeriu Matei este o personalitate remarcabilă de formație erudită, cu cunoștințe vaste în domeniul culturii românești și universale. Cunoaște foarte bine contextul european, având relații de colaborare cu importante instituții culturale și științifice din alte țări. Este un poet de factură intelectuală modernă, cunoscut la noi și tradus în mai multe limbi.

A realizat mai multe proiecte de avengură: Un secol de literatură americană (2007), Festivalul Internațional de Poezie „Nichita Stănescu” (mai multe ediții începând cu anul 2003); a îngrijit prestigioase ediții (Nicolae Iorga: Discursuri parlamentare în 2 vol. ș.a.), a elaborat o lucrare monografică cu date inedite despre Nicolae Milescu Spătarul, o amplă culegere de documente inedite Pactul Ribbentrop – Molotov și agresiunea sovietică împotriva României, un studiu despre Nietzsche, a scris numeroase articole despre scriitorii clasici și contemporani, studii de istorie și etnologie.

În toate domeniile în care a activat, fiind parlamentar și președinte al Comitetului Parlamentar „Republica Moldova – Uniunea Europeană”, director de editură, redactor de ziar, a dat dovadă de capacitate manageriale deosebită și spirit novator.
Sperăm că în noua sa funcție va valorifica din plin aceste calități ale sale.

Valeriu Saharneanu, Președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, deputat al Parlamentului Republicii Moldova
Acad. Nicolae Dabija, Membru de onoare al Academiei Române, președinte al Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova
Dr. hab. Vasile Bahnaru, Director al Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei
Acad. Mihai Cimpoi, Președinte al Asociației Naționale a Oamenilor de Creație din Moldova, membru de onoare al Academiei Române și membru titular al Academiei de Științe a Moldovei

Mai semnează:
Nae Simion Pleșca, Ion Hadârcă, deputați ai Parlamentului Republicii Moldova
Aurelian Silvestru, scriitor, director al Liceului „Prometeu”
Ianoș Țurcanu, Iulian Filip, Nina Josu, Elena Tamazlâcaru, Eugen Gheorghiță, Dan-Dumitru Maxim, scriitori“


SCRISOARE