Institutul Cultural Român finanţează pentru anul 2012 şase publicaţii culturale din Republica Moldova

Institutul Cultural Român va sprijini, în cursul anului 2012, prin Direcţia Români din Afara Ţării, apariţia a şase publicaţii culturale din Republica Moldova. Lista revistelor desemnate câştigătoare a fost stabilită în data de 18 noiembrie 2011, de către o comisie de experţi independenţi (formată din Nicolae Prelipceanu, Adrian Popescu și Horia Gârbea) și a fost definitivată în data de 23 noiembrie 2011, în urma deciziei comisiei de jurizare a contestațiilor (formată din Mircea Vasilescu, Luca Niculescu și Cezar Paul Bădescu).
Publicaţiile selectate sunt următoarele:

A. Publicaţii culturale din Republica Moldova

- poziția pentru reviste culturale dedicate elevilor/adolescenţilor:
„Clipa" - poziția pentru reviste culturale dedicate studenţilor şi tinerilor intelectuali:
„Contrafort" - poziția pentru reviste culturale dedicate istoriei şi culturii din Republica Moldova :
„Destin Românesc" - poziția pentru reviste culturale din afara Chişinăului:
„Semn" - poziția pentru reviste culturale dedicate creaţiei literare şi artistice:
„Sud-Est cultural" - poziția pentru reviste dedicate didacticii predării limbii şi literaturii române sau cu altă tematică educativ-culturală:
„Limba Română".

Pentru poziția reviste culturale dedicate creaţiei literare şi artistice a tinerilor nu a fost desemnată nicio publicație.