Informaţii privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante - iulie 2007

În urma analizării dosarelor de concurs candidaţii care pot susţine concursul sunt:

1. VIŞAN FLORENTINA
2. PĂUN GABRIELA CORINA
3. DOROFTEI RALUCA ELENA
4. RĂDULESCU DANIELA LIVIA
5. BUTNARU LUCICA
6. ENE MONICA MIHAELA
7. SASU GABRIEL
8. NICULĂESCU CRISTIAN
9. JITEA BOGDAN-ALEXANDRU
10. ZLOTEA ANGELA
11. DUCARIU IOAN
12. IONESCU IRINA-ANGELICA
13. POPESCU ANDREEA-MARIA
14. COULITCHENKO MIHAELA
15. MARINESCU IOAN-ADONIS-RAPHAEL
16. OANCEA DUMITRU
17. MEŞINĂ RĂZVAN-DORU
18. OFILEANU IOANA
19. NEDU ELENA-NICOLETA
20. BORCAN SIMONA
21. PIŞCU DENISA MIRENA
22. NEGRARU NICOLETA


Candidaţii vor susţine în aceeaşi zi ambele probe (proba scrisă şi interviul), după cum urmează:

În data de 20 Iulie 2007 se vor întruni:
- Comisia pentru Compartimentul Finanţări şi Parteneriate
- Comisia pentru Compartimentul Audit
- Comisia pentru Serviciul Resurse Umane

În data de 23 Iulie 2007 se vor întruni:
- Comisia pentru Direcţia Români din Afara Ţării
- Comisia pentru Direcţia Promovare
- Comisia pentru Direcţia Programe Interne

În data de 24 Iulie 2007 se va întruni:
- Comisia pentru Direcţia Administraţie, Logistică şi Protocol

Pentru a putea susţine concursul candidaţii trebuie să se prezinte la sediul Institutului Cultural Român, la ora 09:30 cu actul de identitate (în ziua aferentă direcţiei din care face parte postul pentru care au optat).