CONCURS – Bursele „Constantin Brâncuși” 2014

Institutul Cultural Român anunță lansarea unei noi sesiuni de candidatură pentru bursele „Constantin Brâncuşi”, derulate la Cité Internationale des Arts din Paris în 2014. Termenul de depunere a dosarelor de înscriere, anunţat inițial pentru 15 noiembrie 2013, a fost prelungit până la data de 20 decembrie 2013.
În această sesiune vor fi acordate două burse - una în perioada mai-iulie 2014 şi una în perioada noiembrie 2014 – ianuarie 2015.

Obiectivul burselor este de a introduce artiştii români în circuitul valorilor europene, oferindu-le oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic internaţional. Bursa „ Constantin Brâncuşi“ este acordată artiştilor plastici care au studiile universitare de specialitate încheiate, cu performanţe recunoscute în domeniu, în vederea desfăşurării de proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts. Selecţia se face de o comisie independentă de specialişti în baza unui dosar de candidatură. Dosarul selectat de comisie este trimis spre validare Comisiei de Admitere de la Cité Internationale des Arts.

Valoarea unei burse: 4 545 EUR/persoană.
Numărul de burse acordate anual: 2 burse „Constantin Brâncuşi“
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: arte plastice şi vizuale.
Durata burselor: 3 luni (perioada mai-iulie 2014 şi perioada noiembrie 2014 – ianuarie 2015)

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):
- formularul de înscriere;
- CV conţinând informaţie detaliată asupra activităţii competiţionale a candidatului;
- copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;
- copie după actul de identitate/pașaport;
- un proiect de cercetare, din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini; relevanţa Parisului pentru realizarea proiectului: maximum 2 pagini în care să fie indicate locaţii/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce se va studia acolo, ce activităţi se vor depune.
- Pentru artişti – 10-20 de fotografii, cataloage (la plasticieni) în care să se menţioneze data şi dimensiunile reale ale lucrărilor;
- Pentru fotografi – 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);
- Pentru video – 2 sau 3 DVD-uri sau CD-uri;
- un dosar de presă;
- perioada pentru care solicită bursa;
- 3 scrisori de recomandare.
Proiectele de cercetare vor fi redactate atât în limba română, cat şi în limba franceză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Contact:
Cătălin Rogojinaru
Coordonator program Burse și rezidențe
Direcția Programe Interne
e-mail: catalin.rogojinaru@icr.ro
tel. 004 031 7100 621
Institutul Cultural Român
Aleea Alexandru nr. 38, 011824 București, România
(sediul secundar din Str. Biserica Amzei nr. 21-23)