Bursele „Constantin Brâncuşi” și „George Enescu” // înscrieri până la 15 decembrie 2014

Institutul Cultural Român acordă două burse „Constantin Brâncuşi” și două burse „George Enescu”, oferindu-le artiștilor plastici și muzicienilor posibilitatea de a petrece o perioadă de trei luni la Cité Internationale des Arts din Paris.
Obiectivele acestui program sunt introducerea artiştilor români în circuitul valorilor europene prin oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic internaţional în domeniile arte plastice şi muzică. Programul se adresează artiştilor plastici şi muzicienilor români cu studii universitare de specialitate încheiate şi cu performanţe recunoscute în domeniu.

Sunt oferite anual 2 burse „Constantin Brâncuşi“ şi 2 burse „George Enescu“, pentru perioade de câte 3 luni, în vederea desfăşurării unor proiecte artistice în atelierul închiriat de România la Cité Internationale des Arts, Paris.

Valoarea unei burse este de 4 545 EUR pentru 3 luni.
Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură a fost prelungit până la data de 15 decembrie 2014.
Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, personalităţi recunoscute în cele două domenii, în baza unui dosar de candidatură. Dosarul selectat este trimis spre validare Comisiei de Admitere de la Cité Internationale des Arts.

Numărul de burse acordate anual: 4 burse (2 burse „Constantin Brâncuşi“: perioada mai – iulie 2015 şi noiembrie – ianuarie şi 2 burse „George Enescu“: perioada februarie – aprilie 2015 şi august – octombrie 2015)

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: muzică şi muzicologie; arte plastice şi vizuale.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):
- formularul de înscriere;
- CV conţinând informaţie detaliată asupra activităţii competiţionale a candidatului;
- copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga copii şi după aceste acte;
- copie după un act de identitate;
- un proiect de lucru, din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie; un nivel artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini; relevanţa Parisului pentru realizarea proiectului: maxim 2 pagini în care să fie indicate locaţii/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce se va studia acolo, ce activităţi se vor depune.
- Pentru artişti – 10-20 de fotografii, cataloage (la plasticieni) în care să se menţioneze data şi dimensiunile reale ale lucrărilor;
- Pentru fotografi – 10-20 de fotografii 24/30 (în medie);
- Pentru video – 2 sau 3 DVD-uri sau CD-uri;
- Pentru muzicieni – una sau mai multe înregistrări pe casete audio sau CD
- Pentru compozitori – una sau mai multe partituri (nu se acceptă documentaţie în format electronic);
- un dosar de presă;
- perioada pentru care solicită bursa;
- 3 scrisori de recomandare;
Proiectele de cercetare vor fi redactate atât în limba română, cat şi în limba franceză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Contact: Dana Berdilă
Coordonator Program Burse
Centrul Național al Cărții
e-mail : dana.berdila@icr.ro
tel. (+4) 031 71 00 675