Tabăra transfrontalieră de creaţie literară Atelierele de la Româneşti, ediția 2012

În perioada 3-14 iunie 2012, la Centrul de Jurnalism Româneşti, comuna Tomeşti, judeţul Timiş, se desfăşoară cea de a VII-a ediţie a Taberei transfrontaliere de creaţie literară Atelierele de la Româneşti, în cadrul unui proiect finanţat de Institutul Cultural Român - Direcţia Români din Afara Ţării.

Manifestarea este organizată de Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, în parteneriat cu Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional şi, respectiv, revistele Lumina (Pančevo) şi Libertatea (Novi Sad), care grupează în jurul lor majoritatea scriitorilor români din spaţiul ex-iugoslav (Regiunea Autonomă Vojvodina şi Valea Timocului).

În spiritul unei tradiţii deja constituite, proiectul are ca obiectiv promovarea şi consolidarea parteneriatului şi bunelor relaţii dintre scriitorii membri ai Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România şi scriitorii români membri/nemembri, care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea în Regiunea Autonomă Vojvodina din Serbia.

La manifestările din cadrul Taberei transfrontaliere Atelierele de la Româneşti au fost invitaţi scriitorii: Slavco Almajan (Serbia), Ioan Baba (Serbia), Duşan Baiski, Ana Baiski, Ion Căliman, Nicu Ciobanu (Serbia), Nina Ceranu, Ilie Chelaru, Simion Dănilă, Cristian Ghinea, Remus Giorgioni, Laurian Lodoabă, Constanţa Marcu, Valentin Mic (Serbia), Dumitru Oprişor, George Popovici, Adriana Weimer şi Marian Odangiu, iniţiatorul şi coordonatorul proiectului. Aceştia se vor întâlni cu autorităţile locale şi iubitorii de literatură din arealul Făget-Româneşti-Tomeşti-Luncani, vor lua parte la vizite de documentare la obiective turistice şi culturale din zonă, lansări de carte şi seri de lectură. Creaţiile literare realizate vor fi publicate, la final, în revista anuală a Taberei Atelierele de la Româneşti.