Serată literară Mihai Eminescu la Lisabona

În ziua de 15 ianuarie 2009, ICR Lisabona va organiza o serată literară, dedicată poetului naţional Mihai Eminescu, sub titlul Eminescu, ultimul romantic european. Evenimentul va consta dintr-o prelegere susţinută în limbile română şi portugheză de d-na Maria Joao Coutinho de la Biblioteca Facultăţii de Litere din Lisabona şi de Prof. Simion Doru Cristea.

În continuare, elevi ai cursurilor de limba română desfăşurate în cadrul ICRL şi ai Lectoratului de lb. română de la Universitatea Lisabona vor recita din opera poetică eminesciană, în limbile română şi portugheză. Totodată, va fi prezentat şi un CD-ROM conţinând materiale bio-bibliografice despre viaţa şi creaţia poetului nostru naţional, precum şi imagini ale locurilor legate de copilăria, studiile şi activitatea acestei figuri importante a literaturii universale. Participanţii, intelectuali portughezi, membri ai comunităţii româneşti din Portugalia, elevi ai Şcolii Româneşti din Lisabona, vor fi invitaţi, ca în fiecare an, să ia parte la dezbaterile pe marginea lucrărilor prezentate, aducându-şi propria contribuţie la îmbogăţirea hermeneuticii eminesciene, adăugând noi sensuri inepuizabilei sale operei literare si filozofice.
ICR Lisabona îşi propune ca, prin acest eveniment literar, să ofere oaspeţilor români şi portughezi încă un prilej de a participa la comemorarea unei personalităţi proeminente a culturii europene a sec. al XIX-lea, considerând că prin astfel de reuniuni se reuşeşte o mai mare coeziune a românilor aflaţi în străinătate, fiind ajutaţi să nu-şi uite obârşia şi să arate, în acelaşi timp, că se pot mândri cu valori culturale care aparţin nemijlocit patrimoniului universal.

Participanţii români vor avea ocazia să se simtă mai aproape de ţară şi să lanseze, o dată în plus, o punte de comuniune spirituală între două popoare unite prin matricea latină comună.

Anca Milu-Vaidesegan
Dir-adj. ICR Lisabona