Rezultatele Etapei a II-a a Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 60-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia

La data de 9 ianuarie 2024, a avut loc cea de-a doua etapă de evaluare a proiectelor din cadrul Concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 60-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia.

Comisia de selecție a evaluat cele trei proiecte calificate în etapa a II-a, acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare a Concursului, respectiv:

- unitatea conceptului pentru ambele spații;

- fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele așteptate; relevanța/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului);

- strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia.

În urma centralizării punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei, a fost desemnat câștigător, cu 97 de puncte, proiectul CE ESTE MUNCA/WHAT WORK IS. Autori: Șerban Savu (artist), Nana Esi (artist invitat), Sophie Keij (artist invitat), Ciprian Mureșan (curator), Cristian Alexandru Damian (manager proiect) și Fundația IDEA(organizator).

Locul al doilea a revenit proiectului Monumente Vii/Living Monuments, care a obținut 80 de puncte.

Locul al treilea a revenit proiectului Te văd pe tine, văzându-te pe tine/I See Yourself, Seeing Yourself, cu un punctaj de 75,28.

Participanții la Concurs pot depune contestații privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestațiile vor fi depuse până la data de 11 ianuarie 2024, ora 17:00 la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833 sau în format electronic prin e-mail la adresa bienala.venetia@cultura.ro, conform prevederilor Art. 8 din Regulamentul Concursului. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului Culturii, şi formată din trei membri desemnaţi de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român.