Ioan Es. Pop şi Max Blecher promovaţi la Festivalul Literaturilor din Europa Centrală şi de Est „Endemity” de la Poznań

Institutul Cultural Român de la Varşovia prezintă două evenimente dedicate literaturii române, în cadrul Festivalului Literaturilor din Europa Centrală şi de Est „Endemity” de la Poznań.

Primul dintre ele - întâlnirea cu poetul Ioan Es. Pop - a avut loc în data de 12 octombrie, la librăria Tristero, fiind prilejuit de traducerea şi publicarea în Polonia a volumului de versuri Ieudul fără ieşire şi alte poeme (Ieud bez wyjścia i inne wiersze, Ed. Pogranicze, colecţia Inicjał, trad. Joanna Kornaś-Warwas). Evenimentul a fost moderat de prof. Bogusław Bakuła de la Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań.

Cel de-al doilea moment literar va fi organizat în data de 18 octombrie şi va fi dedicat creaţiei lui Max Blecher. În 2013, o importantă editură poloneză, Pogranicze, a publicat volumul scriitorului român Întâmplări în irealitatea imediată (Zdarzenia w bliskiej nierzeczywistości, colecţia Meridian, trad. Joanna Kornaś-Warwas). Evenimentul va avea loc la Librăria Bookarest, cu participarea unuia dintre cei mai însemnaţi critici literari polonezi, prof. Przemysław Czapliński, a Sabrei Daici, moderator fiind dr. Anita Jarzyna.

În martie 2014, o altă mare editură poloneză, W.A.B., va publica un al doilea volum blecherian, Inimi cicatrizate, în traducerea lui Tomasz Klimkowski, volum deja aşteptat de critica de specialitate.

Născut din dragostea pentru literatură, Festivalul Literaturilor din Europa Centrală şi de Est „Endemity” de la Poznań încearcă prin manifestările sale să răspundă la întrebări precum: există o identitate central-europreană? scriitorii din spaţiul Europei Est-Centrale sunt legaţi de experienţe, idei, sentimente comune? gândurile transcrise pe hârtie în acest spaţiu sunt unicate, putem vorbi despre un endemism scriitoricesc? Abordând subiecte esenţiale pentru lumea contemporană, se pun întrebări şi se caută răspunsuri, se discută despre cărţi, scriitori, cititori.