Expoziţie Isidore Isou la ICR Paris

Între 13 septembrie şi 11 octombrie 2007, Institutul Cultural Român din Paris găzduieşte expoziţia Isidore Isou. Născut la Botoşani în 1925, stabilit la Paris în 1945 şi decedat luna trecută, Isou este fondatorul letrismului, curent literar care promovează o poezie bazată pe expresivitatea sunetelor îmbinate arbitrar, şi al creaticii, teorie potrivit căreia esenţa umanului este creativitatea.
Poet, romancier, dramaturg , cineast, compozitor, sculptor, fotograf, autor de tratate de teologie sau drept, Isou este o personalitate enciclopedică, polemică şi controversată a neo-avangardei celei de a doua jumătăţi a secolului XX.
Expoziţia cuprinde colecţia privată a plasticianului François Poyet, el însuşi membru al grupului letrist, adică aproximativ treizeci de tablouri, la care se adaugă guaşe, gravuri, cărţi, reviste, scrisori şi fotografii.
Cu ocazia vernisajului, filosoful şi criticul de artă Frédéric Acquaviva va conferenția despre importanţa operei lui Isou. Expoziţia este însoţită de un catalog.