Cursuri de excelență pentru vioară și violă

Cursuri de excelență pentru vioară și violă, oferite de violonistul ALEXANDRU TOMESCU și violistul LADISLAU CRISTIAN ANDRIȘ, tinerilor din comunitățile românești


MASTERCLASS ENESCU EXPERIENCE, EDIȚIA A III-A, 17-23 IULIE 2017 MIHĂILENI, BOTOȘANI

ORGANIZATOR FUNDAȚIA CULTURALĂ REMEMBER ENESCU

Proiect realizat cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

Perioada de desfăşurare a proiectului : 17-23 iulie 2017

Locul de desfăşurare: Casa Enescu - Mihăileni, jud. Botoșani, România


PREZENTARE GENERALĂ

Participanţii au extraordinara oportunitate de a beneficia de Cursuri de excelenţă pentru tinerii violonişti si violisti din comunităţile româneşti, care se finalizează cu obţinerea unei diplome.

Studiul sub îndrumarea artiştilor români, precum şi studiul operei şi personalităţii marelui muzician român George Enescu constituie paşi importanţi în reconstruirea identitaţii culturale româneşti, a comunităţilor din care provin tinerii muzicieni.

Tinerii violonişti si violisti vor studia cu reputaţi profesori si artişti şi vor avea posibilitatea de a participa la concerte organizate de Fundaţie, având oportunitatea de a reprezenta comunitatea românească în viaţa muzicală internaţională și de a promova valorile şi cultura românească peste hotare.

Participanţii vor beneficia de :

Studiul operei şi personalităţii marelui artist român George Enescu, descoperirea şi aprofundarea valorilor operei studiate, stimularea creativităţii

Studiu în grup şi individual - personalizat, pentru dezvoltarea tehnicilor şi abilităţilor interpretative

Studiu individual şi în grup cu un pedagog psiholog pentru dezvoltarea personalităţii artistice - controlul emoţiilor, concentrarea şi atitudinea scenică

Studiu în grup - Tehnici de creare şi promovare a brandului personal

Posibilitatea de a participa la un concert final cu public, împreună cu profesorii şi ceilalți muzicieni


Diplomă de absolvire

NUMĂR PARTICIPANŢI : 8 - VIOLONIŞTI și VIOLIȘTI

VÂRSTA : sub 30 ANI (excepţii pot fi admise)

NUMĂR LECTORI 4

REPERTORIU: o lucrare de George ENESCU şi 2 lucrări la alegere


Organizatorii oferă participanţilor:

- cazare – camere cu 2-3 locuri

- 3 mese /zi

- cursuri Master Classes

- locaţii studiu şi repetiţii

- locaţie concert final

*eventuale cheltuieli suplimentare vor fi suportate de participanti


Înscriere

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

· CV

· o fotografie

· repertoriul propus – o piesă de George Enescu şi 2 piese la alegere

· declaraţie privind apartenența la identitatea culturală românească – se va completa la sosire

· pentru participanţii minori - acordul părinţilor/reprezentanţilor legali sau însoţitor legal


Înscrierea va fi trimisă până la data de 30 IUNIE 2017 la adresa de email contact@rememberenescu.ro


Rezultatele vor fi comunicate la data de 5 IULIE 2017 pe site-ul www.rememberenescu.ro