Conferinţă susţinută de Matei Călinescu la Institutul Cultural Român

Joi, 17 mai 2007, de la ora 18, la Institutul Cultural Român (Aleea Alexandru 38, Bucureşti) teoreticianul literar Matei Călinescu va susţine conferinţa Modernitate, modernizare, postmodernism: perspective actuale. Discuţiile vor fi moderate de criticul literar Simona Sora.

Matei Călinescu (n. 1934), profesor de literatură comparată la Indiana University din Bloomington, Indiana, SUA, este autorul unor lucrări de referinţă pe tema modernităţii culturale şi din domeniul teoriei literare: Faces of Modernity: Avant-Garde, Decadence, Kitsch (Bloomington, Indiana University Press, 1977), Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism (ediţie revăzută şi adăugită, Durham, N.C., Duke University Press, 1987; ediţia română: Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmodernism, Polirom, 2005), Exploring Postmodernism (coeditare cu D.W. Fokkema, Amsterdam si Philadelphia, John Benjamins, 1988), Rereading (New Haven, Yale University Press,1993). Printre volumele publicate până în 1973, când a părăsit România, se numără Titanul şi geniul în poezia lui Eminescu, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1964; Eseuri critice, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1967; Clasicismul european, Bucureşti, Editura Eminescu, 1971; Conceptul modern de poezie: de la romantism la avangardă, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972) şi romanul Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter, distins cu Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România (1969). Alte lucrări publicate în limba română: Amintiri în dialog, împreună cu Ion Vianu (Bucureşti, Editura Litera, 1994, ed. a doua, Iaşi, Polirom, 1998, ed. a treia, Iaşi, Polirom, 2005), Eugene Ionesco: teme identitare şi existenţiale (Junimea, 2006), Despre Ioan P. Culianu şi Mircea Eliade. Amintiri, lecturi, reflecţii (Polirom, 2002; Marele Premiu al ASPRO), A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii (2003; Premiul AER pentru ştiinte umane), Portretul lui M (2003), Tu: elegii şi invenţii (2004), Un fel de jurnal (1973-1981) (2006).