Concurs național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 60-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia

Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român organizează concursul pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 60-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia, concurs public de creație deschis participării autorilor individuali sau reuniți în grupuri, ori persoanelor juridice fără scop patrimonial (organizaţii neguvernamentale).

Ediția din 2024 a Bienalei de Artă de la Veneția se va desfășura în perioada 20 aprilie – 24 noiembrie 2024, cu previzionare pentru specialiști și presă în perioada 17-19 aprilie 2024.

Tema celei de-a 60-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia, lansată de către curatorul acestei ediții, Adriano Pedrosa, este Foreigners Everywhere (Străini pretutindeni). Astfel, ediția din anul 2024 a Bienalei va avea în prim plan artiști care sunt ei înșiși străini, emigranți, membri ai diasporei din diferite țări ori refugiați, în special cei care au călătorit între Sudul și Nordul global.

Pentru a participa la concursul naţional, solicitantul trebuie să depună un proiect care să conțină documentația obligatorie prevăzută înRegulamentul de organizare a concursului, afișat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) și Institutului Cultural Român (www.icr.ro).

Participanții la concursul de selecție sunt invitați să dezvolte un concept curatorial, expozițional și de promovare care să corespundă ideilor formulate de curatorul celei de-a 60-a ediții a Expoziției Internaționale de Artă – la Biennale di Venezia sau temei curatoriale proprii.

În anul 2024, bugetul alocat proiectelor care vor reprezenta România în cele două spații expoziționale ale țării noastre din cadrul Bienalei a fost suplimentat, astfel încât Ministerul Culturii va aloca 850.000 lei pentru proiectul din pavilionul românesc din Giardini della Biennale, iar Institutul Cultural Român va aloca aproximativ 250.000 lei pentru cel din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția.

Conform Regulamentului de organizare a concursului, acesta va avea două etape de jurizare: prima etapă cu un rol de definire a conceptului curatorial și a conținutului, urmată de selectarea finaliștilor, care vor fi invitați să detalieze aspectele tehnice ale proiectului în etapa a doua de concurs.

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentațiilor la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii nr. 22, Bucureşti, până la data de 20 noiembrie 2023, ora 14.30. Proiectele transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori și cele care vor ajunge la Ministerul Culturii la o dată ulterioară datei menționate, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

În vederea îndeplinirii scopului concursului, vor fi constituite o Comisie de selecţie și o Comisie de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii.

Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiilor organizatoare, membrii comisiei de selecţie şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau rude şi afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociaţii din firmele/ONG-urile în care membrii comisiei de selecţie, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor deţin funcţii de conducere. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în concurs.

Calendarul de desfășurare a Concursului:

ETAPA I

 • Depunerea documentaţiilor: termen limită – 20 noiembrie 2023, ora 14:30;
 • Jurizarea: 21-22 noiembrie 2023;
 • Anunțarea rezultatelor ETAPEI I: 22 noiembrie 2023;
 • Depunerea contestaţiilor: termen limită – 23 noiembrie 2023,ora 17:00 la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833 sau în format electronic prin e-mail la adresa bienala.venetia@cultura.roconform prevederilor Art. 8 din Regulamentul Concursului;
 • Soluţionarea contestaţiilor: 24 – 27 noiembrie 2023, conform prevederilorArt. 8 din Regulamentul Concursului;
 • Publicarea rezultatelor finale: 27 noiembrie 2023, conform prevederilorArt. 8 din Regulamentul Concursului;
 • Întâlnire cu reprezentanții echipelor finaliste: 29 noiembrie 2023.

ETAPA a II-a

 • Depunerea documentaţiilor: termen limită – 8 ianuarie 2024, ora 16:00;
 • Jurizarea: 9-10 ianuarie 2024;
 • Anunțarea rezultatelor ETAPEI II: 10 ianuarie 2024;
 • Depunerea contestaţiilor: termen limită – 11 ianuarie 2024, ora 17:00 la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, cod 030833 sau în format electronic prin e-mail la adresa bienala.venetia@cultura.roconform prevederilor Art. 8 din Regulamentul Concursului;
 • Soluţionarea contestaţiilor: 12 – 15 ianuarie 2024, conform prevederilor Art. 8;
 • Anunţarea publică a proiectului câştigător: 15 ianuarie 2024.

Informaţii suplimentare la: bienala.venetia@cultura.ro

Documente necesare:

Regulament de organizare a concursului

Anexa 1 la Regulamentul de organizare a concursului

Anexa 2 la Regulamentul de organizare a concursului

Anexa 3 la Regulamentul de organizare a concursului

Anexa 4 la Regulamentul de organizare a concursului

Arhiva Planuri Pavilion Giardini

Plan Noua Galerie a IRCCU


Foto: Pavilionul României, copyright Vlad Eftenie


Anexa 1 la Regulamentul de organizare a concursului Anexa 2 la Regulamentul de organizare a concursului Anexa 3 la Regulamentul de organizare a concursului Anexa 4 la Regulamentul de organizare a concursului Regulament concurs Plan Noua Galerie IRCCU Veneția (.dwg) Plan Noua Galerie a IRCCU Veneția (.pdf) Arhiva Planuri Pavilion Giardini (.zip)