15 studenți au absolvit cursurile de limba română organizate de ICR Bruxelles în anul academic 2018-2019

Institutul Cultural Român Bruxelles anunță sfârșitul celui de-al nouălea an academic de predare a limbii române și îi felicită călduros pe cei 15 absolvenți ai cursurilor de limbă română pentru adulți organizate de Reprezentanță. Fie că vorbim despre interese profesionale, ori culturale ale participanților, cursurile de limbă română organizate de ICR Bruxelles, sub atenta îndrumare a doamnei profesoare Elena Cărbunaru-Butușină, nu reprezintă doar modalitatea clasică de a descoperi tainele limbii române, ci și o intruziune în spațiul românesc, admirat pentru istoria, tradițiile și particularitățile sale.

„Odată cu învățarea limbii române, cursanții își rafinează perspectiva asupra culturii române, a locului acesteia în context european, al mentalităților și al specificului local.Este un pas important pentru a aprofunda legătura personală sau profesională cu România și pentru a înțelege direct, fără barieră lingvistică, realitatea românească.În condițiile în care Europa se confundă din ce în ce mai mult cu Uniunea Europeană, iar multilingvismul reprezintă una dintre valorile europene, tot mai mulți cetățeni ai UE doresc să cunoască mai multe limbi străine, atât în scop socio-profesional, cât și turistic., declară Elena Cărbunaru-Butușină, profesor de limba română.

Cursul de limbă română din Bruxelles mi-a plăcut foarte mult. Din punctul meu de vedere, a existat un echilibru între gramatică și alte competenţe cum ar fi exerciţiile de vorbire. Profesoara, vorbitoare nativă, a fost capabilă să entuziasmeze grupul care nu a fost unul mare. (Floris, absolvent nivel nivel B2)

Impresia mea despre curs este pozitivă: o profesoară excepțională care ne explică foarte bine gramatica și ne face să vorbim mult în clasă. Lecțiile de gramatică mi-au dat posibilitatea de a înțelege subtilități ale limbii române. De aceea, doresc să continui cursul la un nivel superior.” (Alessandra, absolventă nivel A2, cu punctaj maxim)

Structurate conform Cadrului comun european de referință pentru limbi, pe niveluri diferite de învățare, cursurile de limba română constituie cel mai longeviv program al Institutului Cultural Român Bruxelles, fiind înființat încă din anul 2010. Programul din anul universitar 2018/2019 s-a desfășurat în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Belgiei, cu sprijinul Alliançe francaise Bruxelles-Europe.