Sprijin financiar pentru galerii românești selectate la ARCO Madrid 2017

  Sprijin financiar pentru galerii romanesti selectate la ARCO Madrid 2017

          Institutul Cultural Român din Madrid anunță susținerea unei participări românești de anvergură la ediția cu numărul XXXVI a Târgului Internațional de Artă ARCO ce se va desfășura la Madrid în perioada 22 - 26 februarie 2017.

            Institutul va susține maximum trei galerii românești selectate de Comitetul de organizare în secțiunile „Programul Generalˮ și/sau „Openingˮ prin suportarea cheltuielilor de chirie a standului. Selecția galeriilor participante va fi realizată direct de organizatorii târgului, galeriile interesate fiind încurajate să-și depună candidatura respectând procedurile de selecție și termenele publicate de organizatori. „Normelor generale de participare ale IFEMA" și „Normele specifice de participare" pot fi regăsite pe pagina de Internet a Târgului ARCO http://www.ifema.es/arcomadrid_01. Termenul de depunere a candidaturilor este 30 iunie 2016.

            Galeriile care intenționează să participe la procedura de selecție a târgului trebuie să dovedească că au fost deschise fără întrerupere publicului minimum doi ani și că organizează minimum patru expoziții în decursul unui an, toate deschise publicului și gratuite, în intervalul orar standard.

            Institutul Cultural Român va plăti direct organizatorilor cheltuielile aferente chiriei standului pentru cele maximum trei galerii românești selectate în secțiunile menționate, în baza unui contract ce va fi încheiat la începutul anului 2017 cu fiecare galerie și a Condițiilor de acordare a sprijinului. Galeriile beneficiare trebuie să fie înregistrate în România și să expună artiști români la ARCO 2017. Suma totală de sprijin nu poate depăși 10.000 EUR pentru fiecare dintre galeriile ce participă în „Programul Generalˮ, pentru standuri de tip SOLO/DUO, unde pot fi expuși maximum 2 artiști, ori 5.500 EUR pentru galeria ce va fi selectată în categoria „Opening". Suma totală a sprijinului oferit de ICR nu va depăși valoarea de 30.000 EUR pentru un număr maxim de 3 galerii.

Condiții de acordare a sprijinului*:

1. Institutul Cultural Român va sprijini un număr de maximum 2 galerii - înregistrate în România și care vor prezenta la Târg artiști români - ce vor fi selectate în "Programul General" al ARCO 2017 prin acoperirea cheltuielilor de chirie pentru un stand de tipul SOLO/DUO (45 m2) în valoare maximală de 10.000 EUR/ galerie la care pot fi prezentați 1 sau 2 artiști. Cheltuielile de chirie a standului includ și serviciile pentru expozanți, respectiv:

- 2 pagini în catalogul oficial al ARCOmadrid 2017

- 3 conexiuni WiFi

- asigurare de răspundere civilă (până la suma maximă de 60.000 EUR) / Asigurare Multiferia (pînă la maximum 30.000 EUR)

- sprijin în promovare pe site, rețele sociale (Facebook, Twitter, Instagram), aplicația digitală a târgului și planul tipărit al târgului.

Asigurarea pentru lucrările de artă expuse va cădea în sarcina exclusivă a galeriilor.

De asemenea, Institutul Cultural Român va sprijini și o galerie selectată în secțiunea "Opening", în care selecția va fi făcută de curatorul/curatorii desemnat/desemnați de Comitetul organizator. Standul standard pentru această secțiune este de 25m2, iar costul maxim, ce include chiria și serviciile pentru expozant specifice acestei secțiuni, este de 5500 EUR.

2. Sprijinul pe care îl va acorda Institutul Cultural Român va fi doar pentru cheltuielile de chirie a standului și serviciile pentru expozanți menționate la punctul 1 și nu vor putea depăși 10.000 EUR pentru o galerie selectată în Programul General, respectiv 5500 EUR pentru o galerie selectată în secțiunea "Opening". Institutul Cultural Român va plăti suma aferentă direct organizatorilor. În cazul în care suma datorată pentru chiria standului și serviciile către expozanți, conform punctului 1, este mai mică de 10.000 EUR, respectiv 5500 EUR, galeriile nu vor putea solicita diferența Institutului.

3. În cazul în care numărul de galerii selectate în Programul General este mai mic de 2, Institutul Cultural Român poate să decidă să susțină mai multe galerii din secțiunea "Opening", astfel încât numărul total de galerii să fie de 3 (trei). De asemenea, în cazul în care în secțiunea "Opening" nu va fi selectată nicio galerie românească, Institutul Cultural Român poate să sprijine financiar până la 3 galerii selectate de Comitetul organizator în Programul General astfel încât suma totală de sprijin pentru toate galeriile să nu depășească valoarea de 30.000 EUR.

4. Galeriile care beneficiază de sprijinul acordat de ICR trebuie să respecte "Normele Generale de Participare ale IFEMA", "Normele specifice de participare" și orice alte condiții impuse de organizatori. În cazul în care galeriile beneficiare încalcă normele anterior menționate sau nu își îndeplinesc obligațiile, vor răspunde direct în fața organizatorilor târgului și vor suporta orice daune ce le vor fi imputate de organizatori direct sau vor fi imputate de organizatori Institutului Cultural Român din culpa galeriilor. În cazul în care o galerie va fi închisă de organizatori din cauza nerespectării "Normelor generale de participare ale IFEMA" sau "Normelor specifice de participare" în timpul târgului sau după ce ICR a încheiat cu organizatorii contractul pentru chiria standului și a serviciilor pentru expozanți, galeria va restitui ICR suma plătită organizatorilor și orice penalități ce ar rezulta.

5. În cazul în care o galerie beneficiază deja de o reducere la chirie și/ori servicii pentru expozanți din partea organizatorilor târgului, aceasta se va deduce din suma pe care poate să o acorde Institutul Cultural Român.

6. Institutul Cultural Român nu va acoperi nicio altă cheltuială decât cele menționate la punctul 1. Orice alte cheltuieli cu transportul operelor și al personalului galeriilor, asigurarea lucrărilor, cheltuieli cu invitații, materiale promoționale, servicii suplimentare pe perioada târgului sau orice alt tip de costuri decât cele menționate la punctul 1 cad în sarcina exclusivă a galeriilor.

7. Galeriile beneficiare vor fi cele selectate prin procesele de selecție proprii ale organizatorilor, Institutul Cultural Român nefiind răspunzător pentru selecția făcută de aceștia.

8. Cade în sarcina galeriilor să candideze pentru a participa la Târgul Internațional de Artă Cotemporană ARCOmadrid 2017 conform condițiilor de participare, termenelor și condițiilor publicate de Comitetul organizator http://www.ifema.es/arcomadrid_01/

9. Reprezentanții galeriilor sau artiștii invitați prezenți la Târg vor menţiona sprijinul financiar acordat de Institutul Cultural Român pe perioada derulării târgului, în cadrul tuturor comunicărilor publice ale evenimentului (presa scrisă, radio, TV şi online).

*Aceste Condiții de acordare a sprijinului pot suferi modificări până la momentul încheierii contractului cu fiecare galerie beneficiară.

Pentru precizări suplimentare sau clarificări, galeriile pot contacta ICR Madrid la adresa de email: icrmadrid@icr.ro.