RAPORT DE ACTIVITATE 2021

Institutul Cultural Român prezintă în raportul atașat activitatea din țară și din străinătate desfășurată în anul 2021.



RAPORT DE ACTIVITATE 2021