Programul Traduceri 2013

Sprijinirea, inclusiv financiară, a traducerilor de scrieri ale autorilor români și a tipăririi acestora în edituri de referință din diferite țări constituie una dintre acțiunile majore ale Institutului Cultural Român în 2013. În această direcție se pun în aplicare mai multe programe (Publishing Romania, Translation and Publication Support Programme și altele), unele noi, altele deja consacrate. Este vorba de programe efective de traducere și tipărire, de programe de pregătire continuă a traducătorilor și de programe de documentare pentru exegeți.
Precizăm că, în curând, se lansează Programul Traduceri 2013, cu diferitele sale componente. Reperele generale – pe care Direcția Generală a Promovării Creației (director general Iacob Florea) din Institutul Cultural Român, în particular Centrul Național al Cărții (director Bogdan Popescu) le aplică – sunt:
1.Se deschide competiția pentru finanțări de traduceri și tipăriri la 15 aprilie 2013;
2.Regulamentele competiției se afișează pe site-ul instituției începând cu 30 martie 2013;
3.Solicitările de finanțare vor putea fi depuse în perioada 15 aprilie – 15 septembrie 2013;
4.Se iau în considerare scrieri reprezentative pentru cultura română – cu un capitol de traduceri din cultura română clasică și cu un capitol de traduceri din cultura română actuală - și aplicații din partea editurilor de referință din străinătate;
5.Se au în vedere scrieri reprezentative din toate domeniile culturii – beletristică, istorie, științe sociale în general, științe ale naturii, arhitectură, filosofie, teologie etc.;
6.Juriile vor fi independente, concentrate asupra valorii intrinseci a scrierilor, și vor cuprinde personalități din diferite instituții (ICR, Academia Română, mediul academic, redacții de reviste prestigioase etc.);
7.Se sprijină promovarea de autori diverși, inclusiv dintre cei care încă nu s-au bucurat de finanțarea amintită;
8.Direcția Generală a Promovării Creației, în particular Centrul Național al Cărții, vor contacta edituri de referință din diverse spații lingvistice în vederea promovării scrierilor reprezentative ale culturii române.

Andrei Marga
Președintele Institutului Cultural Român