Prelegere susținută de Camelia Maria Crăciun, la ICR Lisabona, pentru a marca Ziua Limbii și teatrului idiș

Cu ocazia Zilei Limbii şi teatrului idiş, sărbătorită la 30 mai, ICR Lisabona organizează prelegerea cu titlul „Stelele nu mai sunt rătăcitoare. Teatrul idiș în România interbelică între local și universalˮ/„Stars are no longer wandering. Yiddish theatre in interwar Romania between local and universalˮ, susținută de Camelia Maria Crăciun. Evenimentul se va desfășura luni, 29 mai 2023, ora 18.30, la sediul ICR Lisabona. De asemenea, în continuarea serii, va lua cuvântul scriitorul și cercetătorul portughez dr. Jorge Palinhos, care va vorbi despre teatrul idiș din perspectivă portugheză. La eveniment vor participa și reprezentanți ai comunității evreiești din Lisabona.

Teatrul idiș a reprezentat un fenomen cultural global, inițiat în 1876 la Iași, în România, prin intermediul activității lui Avram Goldfaden și, ulterior, prin intermediul diasporei evreiești vorbitoare de idiș, a devenit cunoscut în întreaga lume. Deoarece centrul teatral românesc a reprezentat mereu un punct important de pornire și evoluție pe harta teatrului idiș, prelegerea se dorește a fi un omagiu adus teatrului profesionist de limbă idiș în încercarea de a salva memoria artiștilor devotați scenei din perioada interbelică.

Camelia Maria Crăciuneste conferențiar universitarîn Studii Iudaice, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine, Universitatea din București. Directorul proiectului „Yiddish Culture in Greater Romania (1918-1940): in the Aftermath of the Empires and Challenged by the New National State” în desfășurare la New Europe College Center for Advanced Study finanțat de UEFISCDI (2020-2023). Doctorat in Istorie / Studii Iudaice. Domenii de cercetare: istoria socială a intelectualilor evrei din România, istoria teatrului și literaturii idiș. În 2016 a înființat primul Centru de Cercetare și Conservare a Culturii Idiș din România la Teatrul Evreiesc de Stat. A editat peste 14 volume, printre care seria de carte „Biblioteca de Literatură Idiș” (9 titluri, începând din 2016, la Editura Hasefer). A publicat trei monografii din domeniul istoriei culturale evreiești din Romania: Traduceri în limba română din literatura clasică idiș(MNLR, 2015); 140 de ani de teatru idiș în România(ICR, 2016); Scriitori evrei de limbă română: de la rebeli marginali la critici canonici(EUAIC, 2018). A publicat articole de referință în domeniu precum Literatura idiș în spațiul românesc (Dicționarul General al Literaturii Române, volum IV, Editura Academiei Române, București, 2018 și „Virtually ex nihilo”: The Emergence of Yiddish Bucharest during the Interwar Periodîn Ferenc Laczo și Joachim von Puttkamer (editori), Catastrophe and Utopia. Jewish Intellectuals in Central and Eastern Europe in the 1930s and the 1940s, De Gruyter, Berlin, 2017).

Jorge Palinhos este scriitor și cercetător, cu un doctorat în Studii Culturale. Predă teatru la Escola Superior de Teatro e Cinema și la Escola Superior Artística do Porto. Este autorul mai multor piese de teatru, spectacole și piese publicate și prezentate în Portugalia, Brazilia, Spania, Franța, Țările de Jos, Belgia, Elveția, Serbia, Germania și SUA. A fost distins cu premiul Miguel Rovisco în 2003 și cu premiul Manuel-Deniz Jacinto în 2007. A fost dramaturg oficial al Guimarães 2012, Capitală Culturală Europeană. Este artist asociat al Visões Úteis și membru fondator al Amanda Collective, precum și dramaturg al companiei Stand-up Tall. În calitate de cercetător, conduce Grupul de studii pentru artele spectacolului la Centro de Estudos Arnaldo Araújo, studiind confluența dramaturgiei, spațiului, media digitală și practica socială.