Nomadic design practices - Ett samarbete mellan den svenska designstudion Glimpt och romska hantverkare från Rumänien

Utställningen är öppen mellan den 8 februari - 4 mars, måndag till fredag kl. 10:00 - 17:00, på Rumänska kulturinstitutet i Stockholm.

Öppnar: 8 Februari 19.00

Medverkande: Mattias Rask och Tor Palm *(studio Glimpt), Andrei Georgescu *(initiativtagare av projektet från Mesteshukar ButiQ) och Helena Hertov *(designcurator Falkenbergs museum)

Projektet, som utvecklats under 2015 mellan Glimpt och romska hantverkare, speglar den nutida nomaden. Nomadism, traditionellt sett som ett kollektivt tillstånd av uppbrott och rörelse, har också historiskt varit en av huvudorsakerna till kulturellt utbyte. I dagsläget när geografiska gränser både suddas ut och förtydligas, blir frågan kring vad den moderna nomaden är ännu påtagligare.

I Glimpts fall dekonstrueras det klassiska nomadbegreppet. Kollektivet, i detta fallet romska samhällen i Transsylvanien, med en stark bakgrund i nomadisk kultur, är inte de som reser. Istället blir det de enskilda individerna som besöker kollektivet och lär känna dem och deras hantverk. Med följd att dialog blir möjlig bortom språket, genom den delade förståelsen och uppskattningen av hantverksprocessen och objektet.

Studio Glimpt (Mattias Rask & Tor Palm) Glimpt har genom åren arbetat fram en arbetsmetod som bygger på lust och nyfikenhet. En metod som förenar deras intresse för traditionella hantverkstekniker, att resa och möta andra kulturer och människor. Det har tidigare fört dem till Sydafrika, Vietnam, Peru och nu senast Rumänien. Bort från kontoret och invanda mönster, för att utsätta sig för nya influenser och därmed uppnå ett resultat som annars inte skulle vara möjligt. I respektive länder har de sökt upp olika hantverkare och i mötet med dem låtit sig inspireras av varandras formspråk, person, kultur och kunskap. Som kreativa personer har de mötts i ett gemensamt språk byggt på känsla för och kunnande om material och teknik. De mötena har i sin tur varit styrande för vilken riktning deras arbete tagit. *(Helena Hertov, designcurator Falkenbergs museum)

Genom att värdera hantverkarens kunskap, nedärvd genom generationer, arbetar Glimpt med en tydlig designprocess där de tar tillvara hantverkarnas formspråk, teknik och materialkunnande.

Detta samarbete är ett initiativ av Mesteshukar ButiQ, ett rumänskt nätverk för socialt entreprenörskap specialiserat på utveckling och omtolkning av traditionellt romskt hantverk. De bjöd in Glimpt att träffa hantverkarna för att tillsammans med dem utveckla produkter för en designinriktad marknad. På så sätt har de skapat en kontext för att bibehålla och utveckla det romska hantverket. Delar av projektet visades för första gången upp i Maj 2015 i Bukarest under Romanian Design Week. Resultatet av och historien kring projektet visas nu upp på Rumänska kulturinstitutet med början under Stockholm Design Week.

Det Rumänska kulturinstitutet har bidragit till Stockholm Design Week sedan 2014, genom antropologiska undersökningar inom hantverk och design. Det är nu första gången de visar ett svensk-rumänskt designsamarbete. Utställningen är ett individuellt initiativ med ett oskrivet slut, projektet fortlöper och undersöker vidare meningen och möjligheterna med design.

Öppningen består i ett samtal kring social design mellan de två formgivarna, Mattias Rask & Tor Palm, Mesteshukar ButiQs representant, Andrei Georgescu och Helena Hertov, designcurator på Falkenbergs museum.

Projektet kommer senare i år att visas upp i ett större format på Falkenbergs museum och öppnar då på den Internationella Romdagen den 8 April.

Mer information kring samarbetsparterna:

www.glimpt.se

www.mbq.ro

www.rkis.se

www.falkenberg.se/museum